Ortivus AB förstärker styrelse och ledning

Styrelsen i Ortivus AB har utsett ledamoten Jon Risfelt till vice styrelseordförande. Vidare har styrelsen beslutat att adjungera Peter Edwall till styrelsen. Valberedningen har som avsikt att vid kommande ordinarie årsstämma föreslå Jon Risfelt till styrelseordförande samt Peter Edwall till ordinarie styrelseledamot i Ortivus AB.

Peter Edwall har lång erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden och kommer att tillföra en väsentlig kompetens i den kraftsamling och omstrukturering som för närvarande pågår i Bolaget. Peter Edwall via bolag är även en stor ägare i Ortivus AB

Efter avslutade kostnadsneddragningar återgår nuvarande VD Walter K. Young till sin ordinarie befattning som VD för Ortivus framgångsrika verksamhet i Nordamerika. Styrelsen har beslutat att per idag utse Bengt Arne Sjöqvist till tillförordnad VD för Ortivus AB samt initierat rekryteringen av ny ordinarie VD för Bolaget. Bengt Arne Sjöqvist har varit engagerad i Bolaget sedan dess start och har lång kommersiell och teknisk erfarenhet inom Ortivus olika affärsområden.

Dessa förändringar syftar till att förstärka styrelse- och ledningsarbetet i Ortivus i samband med de omfattande strategiska förändringar och omstruktureringar som pågår. Styrelseordförande Akbar Seddigh och Jon Risfelt kommer tillsammans med övriga delar av styrelsen att arbeta nära VD och övriga personer i ledningen för Ortivus olika enheter.