Ortivus AB får kommersiellt genombrott i Storbritannien med sitt nya ambulansinformationssystem

Ortivus AB får kommersiellt genombrott i Storbritannien med sitt nya
ambulansinformationssystem

Ortivus AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt
engelska dotterbolag fått beställning av företagets nya
ambulansinformationssystemet MobiMed Information System. I beställningen
ingår att utrusta en ambulansorganisation med
patientövervakningssystemet MobiMed som integreras med det nya
informations-systemet. Systemet har utvecklats under ett antal år i nära
samarbete med ambulansverksamheten i Uppsala Läns Landsting och är nu
klart för en större kommersiell lansering. Installationerna kommer att
ske under våren och beställningen är totalt värd cirka MSEK 7.

Ambulansorganisationerna har under senare år förändrats såväl i Sverige
som internationellt. Från att i huvudsak ha utgjort en transportfunktion
har ambulanssjukvården utvecklats till en mer kvalificerad sjukvård där
diagnos och behandling i många fall kan inledas redan före ankomsten
till sjukhuset. Denna förändring ställer också nya krav på
dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring. MobiMed Information
System utgör tillsammans med MobiMed ett unikt system som kombinerar
klinisk övervakning och telemedicinskt stöd med dokumentation, hantering
och lagring av patient- och uppdragsinformation. Systemet möjliggör vård-
och uppdragsdokumentation samt kvalitets- och verksamhetsuppföljning
inom ambulanssjukvården. Det kan kundanpassas och enkelt förses med nya
funktioner och verktyg. Dessutom är systemet anpassat för att kunna
integreras med sjukvårdens befintliga informations- och
vårdadministrativa system.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81
Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar.

Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.

År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca
110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00630/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00630/wkr0002.pdf