Ny order på CoroNet: Ortivus dominerar den svenska marknaden för kardiologiska övervakningssystem

Ortivus har fått en order att utrusta kardiologen vid Uppsala Akademiska sjukhus med hjärtövervakningssystemet CoroNet. Ordersumman är initialt 6,1 miljoner SEK. Leverans kommer att ske med start tredje kvartalet 2006. Möjligheten till mobilitet samt överskådliga och intuitiva användargränssnitt är några av de faktorer som omnämns i tilldelningsbeslutet.

Lanseringen av CoroNet har varit mycket framgångsrik: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt sjukhusen i Gävle och Alingsås är några av de sjukhus som har valt Ortivus system till sina hjärtavdelningar. Ortivus har tagit hem samtliga upphandlingar av kardiologiska patientövervakningssystem som landets universitetssjukhus har genomfört under 2005-2006.

”Vi ser att Ortivus specialisering och erfarenhet inom kardiologisk övervakning och vård ger oss stora möjligheter att uppnå en stark position inom denna nisch då andra aktörers mer generella lösningar inte alltid uppfyller hjärtavdelningarnas speciella krav,” säger Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningschef på Ortivus.

CoroNet-systemet gör det möjligt för patienterna att gå från sängläge till att röra sig fritt och ändå vara kontinuerligt övervakade via samma system. Denna mobilitet möjliggörs genom att Bluetooth-teknik används för att föra över mätdata som t ex EKG, vilket gör att sjukhus-personalen kan agera snabbt om något alarmerande inträffar med patienten. Att patienten har möjlighet att börja röra på sig tidigt har dessutom visat sig kunna påskynda tillfrisknandet.

För ytterligare information:
Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningschef, telefon: 070-583 34 43
E-post: rain.eriksoo@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com