Mikael Strindlund slutar på Ortivus. Walter K. Young tillträder som ny VD och koncernchef.

Efter omfattande förändringar, lanseringar av nya produkter och en nödvändig omstrukturering går Ortivus in i en ny fas.

Styrelsen har idag därför beslutat att tillsätta Walter K. Young som ny VD och koncernchef. Walter K. Young är medlem i Ortivus koncernledning och har sedan 1999 ansvarat för bolagets verksamhet i Nordamerika. Walter K. Young har lång erfarenhet från ledande befattningar inom internationell medicinteknisk industri, bland annat från Marquette Medical och Spacelabs Medical Inc.

– Mikael Strindlund har gjort ett mycket förtjänstfullt jobb under sin tid som VD, med bland annat en omfattande och nödvändig omstrukturering av bolaget, lansering av nya produkter, etablering av internationella distributionskontakter samtidigt som en marknadsledande position i Sverige för kardiologiområdet uppnåtts, säger Akbar Seddigh, styrelseordförande för Ortivus.

– Vi är båda överens om att detta är en lämplig tidpunkt att avsluta uppdraget säger Mikael Strindlund och Akbar Seddigh i en gemensam kommentar.
Walter K. Young tillträder med omedelbar verkan. Mikael Strindlund står tills vidare till bolagets förfogande.

För ytterligare information:
Akbar Seddigh, Styrelseordförande, Ortivus, tel. 08-446 45 00