Ledningens teckning av optioner i Ortivus AB (publ)

Utifrån årsstämmans beslut den 3 maj 2010 har samtliga personer i ledningen i
Ortivus AB nu fullt ut tecknat de av årsstämman allokerade teckningsoptionerna.

VD Jan B Anderssons och CFO Magnus Nordgrens innehav är nu 300.000 st respektive 100.000 st teckningsoptioner i bolagets B-aktier.  VD Jan B Andersson är även innehavare till 40.000 st B-aktier i Ortivus AB.
 

För ytterligare information kontakta: 

Jan B Andersson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: treinitialer@ortivus.com
Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: förnamn.efternamn@ortivus.com  

eller se ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB (publ)

 

Ortivus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har 40 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.