Landstinget i Västmanland väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för den öppna upphandlingen “Övervakningsutrustning för hjärtpatienter”, av Landstinget i Västmanland tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Västerås lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, som möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i vårdprocessen.  Lasarettet i Västerås bygger en ny byggnad där bland annat HIA (Hjärtintensiven) lokaliseras.  Detta medger ett nytt och flexiblare arbetssätt, som CoroNet-systemet understödjer, till gagn för patienten. 

Ortivus kommer att utrusta lasarettets HIA avdelning , PCI-lab (ballongvidgningslaboratorium), Medicinsk Akutvårdsavdelning samt Strokeavdelning  med både telemetri- och sängplatsövervakning. Kontraktet omfattar Ortivus CoroNet hårdvara, mjukvara, installation och utbildning samt option på serviceavtal. Leverans av systemet, med kontraktsvärde 4,5 MSEK, kommer att påbörjas under oktober 2010. 

“CoroNet är ett världsledande system inom patientövervakning, utvecklat och anpassat för den moderna hjärtsjukvårdens krav och behov av hög flexibilitet och snabb mobilisering av patienten. Trenden är att sjukvården anpassar sin organisation för att ge patienten adekvat vård.  Bland annat ökar kraven inom vården på mobilitet av monitorering, vilket Ortivus möter med framgång.  Detta innebär såväl ett för personalen flexiblare arbetssätt som en för patienten smidigare vård. Vi är mycket glada över att få förtroendet att med modern monitorering bidra till en effektivare och patientsäker utveckling av sjukvården i Västmanland”, säger Jan B Andersson, VD för Ortivus. 

Ortivus CoroNet eliminerar gränsen mellan traditionell sängplatsövervakning och telemetri. Ortivus världsunika trådlösa telemetrilösning (OBT-Ortivus Bluetooth Telemetry) möjliggör att patienten utan avbrott och utan att behöva byta mätmoduler kan övervakas med full diagnostisk kvalitet oavsett om patienten är sängliggande eller uppe och går.  Samma monitorering kan nu göras med mobila skärmar för att underlätta rörligheten hos personalen.  Detta resulterar i ökad patientsäkerhet, ökad effektivitet och förhöjd vårdkvalitet. 

Beslutet har tilldelats i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommer att följa därtill hörande process för avtalstecknande. 

För ytterligare information kontakta: 

Jan B Andersson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: treinitialer@ortivus.com

Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: förnamn.efternamn@ortivus.com 

eller se ortivusflytt19.wpengine.com 

Ortivus AB (publ) 

Ortivus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har 40 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.