Karolinska väljer Ortivus för hjärtövervakning

Ortivus har fått en order att utrusta hjärtklinikerna vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge med sitt nya system för hjärtövervakning, CoroNet. Ordersumman är 7.23 miljoner SEK. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2006.

Lanseringen av CoroNet under 2005 har varit framgångsrik och flera sjukhus har lagt ordrar på systemet, bl a S:t Görans sjukhus i Stockholm, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, inklusive dess hjärtavdelningar på Östra sjukhuset och i Mölndal, samt sjukhusen i Gävle och Alingsås. Tidigare i år inkom även en order från Jorvi sjukhus i Finland.

CoroNet-systemet gör det möjligt för patienterna att gå från sängläge till att röra sig fritt och ändå vara kontinuerligt övervakade via samma system. Denna mobilitet möjliggörs genom att Bluetooth-teknik används för att föra över mätdata som t ex EKG, vilket gör det lättare att ge patienterna rätt behandling i rätt tid, något som kan bidra till en kortare sjukhusvistelse.

”Hittills i år har vi en orderingång på närmare 30 miljoner kronor på CoroNet”, säger Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningsdirektör på Ortivus. ”Framgångarna med CoroNet stärker vår strategi att stödja processer genom hela den kardiologiska vårdkedjan: Från ambulansvård (där MobiMed-systemet hjälper ambulansteamet att fatta välgrundade beslut om vårdinsatser) till vårdprocesserna under sjukhus-vistelsen. Med denna strategi har vi en solid grund för fortsatt expansion av CoroNet i Europa.”

För ytterligare information:
Rain Eriksoo, telefon: 08-446 45 11, mobil: 070-583 34 43
E-post: rain.eriksoo@ortivus.se

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com