Inbjudan till press och analytiker i samband med Ortivus bokslutskommuniké för 2003

Inbjudan till press och analytiker i samband med Ortivus
bokslutskommuniké för 2003

Ortivus bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 publiceras 17
februari 2004. Med anledning av rapporten håller Ortivus ett frukostmöte
för press och analytiker på Kungliga Myntkabinettet torsdagen 19
februari.

Vid frukostmötet kommenterar Ortivus CEO Claes Stenlander och CFO Per
Grönwall rapporten samt beskriver företaget och dess verksamhet.

Datum: Torsdagen 19 februari 2004
Tid: 08.00 – 09.00
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Anmälan sker till Lotta Trulsson, via
E-Post: lotta.trulsson@ortivus.se eller fax 08- 446 45 09
senast den 14 februari.

Jag anmäler mig till Ortivus frukostmöte den 19 februari.

Namn:__________________________________________________

Företag:_______________________________________________

E-post eller Fax:______________________________________

Ortivus AB är ett IT-företag som utvecklar och marknadsför
informationssystem för ambulansverksamhet samt kliniska
beslutsstödssystem. Verksamheten är uppdelad i rörelsegrenarna
Distanssjukvård och Kardiologi. Ortivus AB är noterat på OM
Stockholmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus med dotterbolag
i Storbritannien, Kanada och USA har ca 130 medarbetare.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00290/wkr0002.pdf