Första danska ordern på CoroNet

Ortivus kommer att utrusta Skejby sjukhus i Århus med speciellt utvecklade PCI -monitorer för användning under kirurgiska ingrepp. Skejby sjukhus blir det första danska sjukhuset som installerar CoroNet, Ortivus patientövervakningssystem för kardiologiska avdelningar. Skejby blir även en viktig referenssajt för Ortivus. Ortivus danska dotterbolag har sålt systemet och installation påbörjas under första kvartalet 2007.

CoroNet PCI-monitor är en del av CoroNet-systemet, som är speciellt utvecklat för att stötta och effektivisera processer inom kardiologisk vård. PCI-applikationen är anpassad för den krävande arbetsmiljön i PCI-labbet. Patientdata som EKG och blodtryck visas på en skärm framför kirurgen. Informationen uppdateras var 10:e sekund, vilket gör att läkaren snabbt kan upptäcka eventuella förändringar i patientens tillstånd och vidta åtgärder. “Den viktigaste anledningen av vi valde Ortivus lösning är att den omfattar en kontinuerlig EKG-övervakning av hög kvalitet, samt en komplett lagring av patientdata”, säger Christian Juhl Terkelsen, MD PhD., Skejby sjukhus.

CoroNet lanserades I Sverige under 2005 och har snabbt nått en marknads-ledande position på hemmamarknaden. Skejby-kontraktet är det första CoroNet-avtalet i Danmark, vars marknad för kardiologiska övervakningssystem omsätter ca 12 miljoner danska kronor på årsbasis. ”Skejby sjukhus är ett välrenommerat och forskningsinriktat sjukhus och ett av de ledande danska sjukhusen inom kardiologi. Vi är glada att de har valt Ortivus PCI-applikation för att stötta verksamheten på sina forskningsavdelningar”, säger Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningsdirektör på Ortivus.

För mer information:
Rain Eriksoo, telefon: 08-446 45 11, mobil: 070-583 34 43
E-mail: rain.eriksoo@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com