Extra bolagsstämma i Ortivus AB bemyndigar styrelsen förvärva amerikanska Sweet Computer Services, Inc

Extra bolagsstämma i Ortivus AB bemyndigar styrelsen förvärva amerikanska
Sweet Computer Services, Inc.

Onsdagens extra bolagsstämma med aktieägarna i Ortivus AB (publ), noterat
på OM Stockholmsbörsens O-lista, bemyndigade styrelsen att nyemittera
aktier i syfte att förvärva amerikanska bolaget Sweet Computer Services,
Inc. (SCS). SCS är marknadsledande i USA av administrativa program för
ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett
produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Förvärvet tillför
dessutom Ortivus en etablerad sälj- och serviceorganisation som har
levererat system och serviceavtal med 1.700 kunder över hela USA. Dessa
kunder ingår i målgruppen för Ortivus Mobimed-system. Köpeskillingen
uppgår till 40 miljoner kronor.

Beskrivning av Sweet Computer Services
SCS har varit verksamt på den amerikanska marknaden för akutsjukvård i
över 20 år och har idag ca 60 anställda. Försäljningen uppgick för
perioden januari till juli 2000 till 2,4 miljoner US dollar. För 1999
uppgick försäljningen till 3,8 miljoner US dollar och bruttomarginalen på
försäljningen var 90 procent. Bolaget redovisade ett positivt resultat
1999.

SCS kunder är ambulansföretag och beställare av ambulanstjänster. SCS är
klart marknadsledande inom faktureringssystem med en 15 procentig
marknadsandel baserat på försäljning direkt till slutanvändare. Det
datoriserade utlarmningssystemet som nyligen introducerats i USA av SCS
utgör ett bra komplement till faktureringssystemet. Företagets
patientdatasystem är mycket väl mottaget av kunderna och utgör ett viktigt
komplement för att kunna erbjuda kunderna en komplett administrativ
lösning.

Ortivus och Sweet Computer Services
SCS och Ortivus är verksamma inom samma kundsegment och företagens
produkter kompletterar varandra. Förvärvet innebär att Ortivus kommer att
kunna leverera kompletta informationssystem till den amerikanska
akutsjukvården. Det vill säga system som hanterar såväl kliniska data om
patientens hälsotillstånd som administrativa rutiner kring patienten.
Med fakturerings-, utlarmnings- och patientdatasystem adderade till
Mobimeds kliniska funktioner kan nu en produkt tas fram som erbjuder en
komplett uppsättning av ambulansens nödvändiga informationssystem. Medan
behovet av Mobimeds nydanande system av klinisk kommunikation blir alltmer
uppenbar inom amerikansk sjukvård, är behovet av SCS tre system redan väl
etablerat. SCS bereder således vägen för introduktionen av Mobimed-
systemet på den amerikanska marknaden.

Bolagsstämmobeslutet
Vid bolagsstämman bemyndigades styrelsen att, längst till intill tiden för
nästa ordinarie bolagsstämma, och vid ett eller flera tillfällen utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 1.200.000
aktier av serie B, riktade till aktieägarna i det amerikanska bolaget
Sweet Computer Services, Inc. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta
om att betalning, helt eller delvis, skall ske genom överlåtelse av aktier
i Sweet Computer Services, Inc. ./.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 00 eller 070-663
39 81
eller Akbar Seddigh, verkställande direktör Ortivus US, Inc., arbetande
vice styrelseordförande Ortivus AB, tel. 08-446 45 00

Se även ortivusflytt19.wpengine.com och www.sweetcs.com

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00290/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00290/bit0002.pdf