2008-11-19 Ortivus Delårsrapport jan – sep 2008

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,7 (22,9) och för perioden januari till september till 59,5 (74,5) MSEK.
• Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -1,5 (−12,1) MSEK och för perioden januari till september till -17,3(-23,8) MSEK.
• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet under kvartalet uppgick till -4,1 (−11,5) MSEK och för perioden januari till september till -20,8 (-24,1) MSEK.
• Resultat per aktie under kvartalet före och efter utspädning uppgick till −0,18 (−0,55) SEK och för perioden januari till september till -2,22 (-1,17).
• Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet uppgår till -25,2 MSEK. Avyttringen av Medos AG och betalningen 2,2 MEUR har reglerats till fullo under kvartalet.
• Strategisk CoroNet order till Universitetssjukhuset i Köln, kommunicerad i pressmeddelande 9 oktober 2008.
• Jan B Andersson tillträdde som CEO i Ortivus den 11 augusti 2008.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• För att ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning har befintlig bankkredit omförhandlats och förstärkts med en ytterligare kreditfacilitet.
• Samarbete inlett med Excense kring ’Hjärtjournalen’.

För ytterligare information
Jon Risfelt, Styrelseordförande, 073-434 33 32
Håkan Cranning, CFO, telefon 08-446 45 00, alt. mobil 073-834 46 18, eller
E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com