2008-11-13 Ortivus valberedning utsedd

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 5 maj 2008 har medlemmarna i
valberedningen utsetts.

Följande personer kommer att ingå i valberedningen:

Peter Edwall
Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia
Ragnhild Wiborg, Pecunia
Jan Lundström, Bliwa
Jon Risfelt, styrelseordförande

För ytterligare information:
Jon Risfelt, styrelseordförande, Ortivus, mobil + 46 734 34 33 32