2008-05-05 Ortivus vinner viktig CoroNet-affär i Italien

Ortivus partner i Italien, et medical devices, har vunnit en viktig order om cirka 1 MSEK för att utrusta ett nytt specialistcenter för hjärtrehabilitering i närheten av den italienska staden Massa. Ordern omfattar ett medelstort system som täcker all övergripande funktionalitet i CoroNet.

Specialistcentret i Massa tillhör ett privat vårdbolag med totalt 28 centra och över 3 700 anställda runt om i Italien.

Systemet som skall installeras kommer att inkludera all övergripande funktionalitet i CoroNet; såväl sängplatsmonitorer som telemetriöverrvakning. Telemetri-installationen kommer att täcka såväl inomhus som utomhusområden och på så sätt möjliggöra för patienter att fritt röra sig genom centrats områden samtidigt som de kan övervakas med 12-kanals EKG baserat på CoroNets Bluetooth-teknologi. CoroNet har vidare kompletterats med et medicals “CARDIETTE rehabilitation platform” för att ge en kompletterande överblick av patientens status vad gäller till exempel Holteranalys.

”Vi har vunnit detta projekt i stark konkurrens och vi är glada att kunna konstatera att kunden funnit CoroNets funktionalitet och prestanda överlägsen konkurrerande produkter. Vi vinner detta projekt tack vare CoroNets funktionalitet och tack vare en stark kombination med vår egen CARDIETTE CARDIOLINE portfölj av produkter. Detta visar att partnerskapet med Ortivus ger oss möjlighet att erbjuda en helhetslsning och inte bara en produkt” säger Gian-Luca Ziliani, ansvarig för Försäljning och Marknadsföring CARDIETTE CARDIOLINE – et medical devices S.p.A.

“Den här ordern är ett viktigt genombrott för både Ortivus och et medical och visar på CoroNets konkurrenskraft även utanför vår etablerade hemmamarknad. Marknaden för övervakningssystem är mycket konkurrensutsatt och vi är glada att se att et medicals arbete i Italien nu börjar ge resultat och att et medicals möjligheter att erbjuda CoroNet i kombination med sin existerande portfölj av kardiologirelaterade produkter visar sig vara en vinnande formel” säger Johan Folkunger, Marknads – och försäljningschef på Ortivus AB.

För ytterligare information:
Johan Folkunger, Marknads- och försäljningschef, Ortivus, tel. 08-446 45 00, mobil 070-2505474, e-post förnamn.efternamn@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com