2008-04-25 Ny CFO för Ortivus

Ortivus CFO Per Bourn kommer på egen begäran att lämna Ortivus efter sommaren. Håkan Cranning, idag bolagets koncernredovisningschef, har utnämnts till ny CFO per den 1 juli. Håkan Cranning är civilekonom med lång erfarenhet som revisor från en av de större revisionsbyråerna, och har varit anställd på Ortivus sedan början av 2006.

För ytterligare information:
Bengt Arne Sjöqvist, tf VD, Ortivus, tel. 08-446 45 00