Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument SE0000123085 Ordinary (A and B shares)
Innehavare Danske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2018-02-26
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 22 950
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 22 950
Andel
 – aktier 0,07368 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0,07368 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,07368 % 22 950
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 0,07368 % 22 950
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Danica Pension Forsäkring
 – antal rösträtter 22 950
 – andel av rösträtter 0,07368 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 22 950
 – andel av rösträtter 0,07368 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Simone B. Pedersen
 – telefon +4570123456
 – mejl danskebank@danskebank.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.