Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument SE0000123085 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 439 082
Antal rösträtter 1 580 076
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-03-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 004 146
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 1 114 873
Andel
 – aktier 4,84 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 3,63 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,63 % 1 004 146
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 3,63 % 1 004 146
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Nordnet Pensionsförsäkring
 – antal rösträtter 1 114 873
 – andel av rösträtter 3,63 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 114 873
 – andel av rösträtter 3,63 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Daniel Göransson
 – telefon 0850633189
 – mejl daniel.goransson@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB Genom Nordnet Pensionsförsäkring AB har underskridit tröskelvärdet 5 % av antal utestående aktier och röster till följd av nettosälj i Ortivus AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.