Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument SE0000123085 Aktie
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 190 680
Antal rösträtter 1 352 437
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-06-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 196 162
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 1 375 919
Andel
 – aktier 3,88 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 3,02 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,02 % 1 196 162
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 3,02 % 1 196 162
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 – antal rösträtter 1 375 919
 – andel av rösträtter 3,02 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 375 919
 – andel av rösträtter 3,02 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Gustav Andersson
 – telefon 004650633236
 – mejl gustav.andersson@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier till följd av förändrad kapitalstruktur i Ortivus Aktiebolag.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.