Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument Class A shares
Innehavare Bonit Invest NV
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-09-07
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 429 511
 – direkt innehavda rösträtter 2 270 110
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 1,4 %
 – direkt innehavda rösträtter 4,9 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9 % 429 511
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 4,9 % 429 511
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 2 270 110
 – andel av rösträtter 4,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Gunnar Andersson
 – telefon +46708773298
 – mejl gunnar.alta@gmail.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.