Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument SE0000123085 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 277 369
Antal rösträtter 1 493 756
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-01-19
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 323 369
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 1 539 756
Andel
 – aktier 6,37 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 5,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01 % 1 323 369
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 5,01 % 1 323 369
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 – antal rösträtter 1 539 756
 – andel av rösträtter 5,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 539 756
 – andel av rösträtter 5,01 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Rasmus Rainio Reivilä
 – telefon 08-50633463
 – mejl rasmus.reivila@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB har överskridit tröskelvärde 5% av antalet utestående röster till följd av nettoköp i Ortivus AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.