Press Releases Archives

Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentSE0000123085 Ordinary (A
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentSE0000123085 Ordinary (A
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentSE0000123085 AktierInnehavareNordnet AB
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentClass A sharesInnehavareBonit
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentSE0000123085 AktieInnehavareNordnet AB
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentSE0000123085 AktieInnehavareNordnet AB
Read more
Teckningsperioden för den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades vid den extra bolagsstämman
Read more
I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj
Read more

Subscribe to Financial Information