Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till
Read more
Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i
Read more
MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida
Read more
Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärerOKTOBER - DECEMBER
Read more
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt
Read more
Ortivus AB har tecknat ett avtal med konsultbolaget Spark Group. Avtalet innebär att det pågående
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari
Read more
Styrelsen i Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") har beslutat om att genomföra en till
Read more
Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien JULI
Read more
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019
Read more