Valberedningens förslag till ny styrelse
Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall, Nils Bernhard, Anna Klevby Dalgaard och Konstantin Papaxanthis. Valberedningen
Read more.
Ortivus receives order to deliver seamless integration of patient data from Ambulance Service to Hospital and Health Portals based on FHIR
Ortivus UK Ltd., a wholly owned subsidiary of Ortivus AB, has today reached an agreement
Read more.
Ortivus has been approved supplier for the West Midlands Ambulance Service Framework Agreement for the Supply of Ambulance ePCR
Yesterday West Midlands Ambulance Service NHS Foundation Trust informed that they have approved of Ortivus'
Read more.
Ortivus årsredovisning 2017 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.
Read more.
Avtal tecknat med Region Jämtland Härjedalen avseende MobiMed Journal
Som meddelades i samband med tilldelningsbeslutet har Region Jämtland Härjedalen valt Ortivus lösning MobiMed i
Read more.
KALLELSE   till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2018
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018
Read more.
Region Västmanland kopplar ihop MobiMed med sjukvårdens journalsystem
Minskat dubbelarbete och bättre patientsäkerhet, det är tanken när två journalsystem kopplas ihop. Region Västmanland
Read more.
MobiMed till Borgholms Hälsocentral
Landstinget i Kalmar län väljer MobiMed Monitorering som ett verktyg för primärvården för att förenkla
Read more.
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.
Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed som patientjournallösning för ambulanssjukvården
  Region Jämtland-Härjedalen har idag meddelat att de avser teckna avtal med Ortivus AB efter
Read more.
Bokslutskommuniké kvartal 4, 2017 Ortivus AB
  Hög aktivitet på marknaden för prehospitala IT-lösningar Oktober – DECEMBER 2017 Försäljning av pilotsystem
Read more.
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.