Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här
Read more
Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Ortivus AB (publ)
Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEK JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick
Read more
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under april 2019
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more
KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
Read more
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under mars 2019
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23
Read more
Ortivus: Sista dag för handel i BTA I i Oritvus AB (publ)
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972
Read more
Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus årsredovisning 2018 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.
Read more
Ortivus AB (publ) (“Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen
Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som
Read more