Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentAktierInnehavareAvanza Bank Holding
Read more
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Read more
Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här
Read more
Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEKJANUARI - MARS 2019Nettoomsättningen uppgick till 11,6
Read more
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
Read more
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23
Read more
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972
Read more
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more