Ortivus has been awarded a contract to deliver its pre-hospital MobiMed electronic patient care record
Read more
ORTIVUS BUILD ORDER STOCK FOR FUTURE DELIVERIES
Read more
South Central Ambulance Service, SCAS, in the UK has placed an order for 54 tablets
Read more
Ortivus continues to expand internationally and deliver value to the medical records system in Singapore
Read more
Ortivus has been selected as the preferred bidder to deliver its prehospital MobiMed electronic patient
Read more
Ortivus, as previously announced (March 22nd, 2019), has been awarded a contract for the delivery
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentAktierInnehavareAvanza Bank Holding
Read more
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Read more
Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här
Read more
Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEKJANUARI - MARS 2019Nettoomsättningen uppgick till 11,6
Read more
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more