Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more.
Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more.
Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more.
Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more.
Ortivus årsredovisning 2018 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.
Read more.
Ortivus AB (publ) (“Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen
Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som
Read more.
Ortivus AB förstärker företagsledningen
Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in
Read more.
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore – komplettering
Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed
Read more.
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till
Read more.
Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission.
Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier
Read more.
Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 18 februari 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i
Read more.
Ortivus: Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed inom primärvården
MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida
Read more.