Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under april 2019
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more
KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
Read more
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under mars 2019
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23
Read more
Ortivus: Sista dag för handel i BTA I i Oritvus AB (publ)
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972
Read more
Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus årsredovisning 2018 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.
Read more
Ortivus AB (publ) (“Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen
Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som
Read more
Ortivus AB förstärker företagsledningen
Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore – komplettering
Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed
Read more