Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus: Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus årsredovisning 2018 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.
Read more
Ortivus AB (publ) (“Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen
Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som
Read more
Ortivus AB förstärker företagsledningen
Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore – komplettering
Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till
Read more
Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission.
Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier
Read more
Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 18 februari 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i
Read more
Ortivus: Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed inom primärvården
MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida
Read more
Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2018 samt perioden januari – december 2018 för Ortivus AB (publ)
Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärer OKTOBER –
Read more
Ortivus och Carmenta i nytt samarbete
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt
Read more