Valberedningen har med hänsyn till verksamhetens nuvarande storlek och omfattning föreslagit att antalet minskas från
Read more
Ortivus väl rustat med sänkta kostnader och nyutvecklad plattform
Read more
South Western Ambulance Servíce NHS Foundation Trust (SWASFT) UK har för att öka kvaliteten på
Read more
Styrelsen har funnit att Carl väl motsvarar de krav som ställs på det Ortivus, som
Read more
Den strategiska översynen av Ortivus är nu genomförd, vilket har resulterat i en ny affärsplan
Read more
I enlighet med beslut på Ortivus AB (publ) årsstämma 2011 meddelas härmed sammansättningen inför Ortivus
Read more
Lägre försäljning än förväntat
Read more
Som tidigare kommunicerats har styrelsen i Ortivus AB initierat en genomgripande strategisk översyn för att
Read more
Ortivus AB har genomgått en omfattande förändring de senaste åren i syfte att renodla verksamheten
Read more
Fortsatt kärv och avvaktande marknad
Read more
Västra Götalandsregionen har för att öka kvaliteten på hjärtsjukvården i regionen valt att upphandla IT-systemet
Read more
Ortivus AB (publ) höll under tisdagen den 31 maj 2011 extra bolagsstämma varvid följande beslut
Read more