Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Read more.
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.
Reidar Gårdebäck utsedd till ny vd för Ortivus
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Read more.
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.
Ortivus AB (publ) (“Ortivus”) genomför en riktad nyemission- tillförs 15 MSEK
Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om
Read more.
Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här
Read more.
Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Ortivus AB (publ)
Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEK JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick
Read more.
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under april 2019
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more.
KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
Read more.
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under mars 2019
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23
Read more.
Ortivus: Sista dag för handel i BTA I i Oritvus AB (publ)
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972
Read more.