Minskat dubbelarbete och ökad patientsäkerhet, det är tanken när två journalsystem kopplas ihop. Region Uppsala väljer att integrera MobiMed Journal med Cambio Cosmic. Richard Andersson från Region Kronoberg vann under 2018 det prehospitala priset för sitt arbete med integrationen med motiveringen:

Ambulanssjukvården Region Kronoberg har genom idogt arbete och i nära samverkan med journalleverantörer, olika vårdgivare och NPÖ skapat ett gott exempel på ”EN PATIENT- EN JOURNAL” och omsatt detta i praktiken med god funktionalitet.

Ortivus har mottagit en beställning från Region Uppsala avseende systemintegration för MobiMed med regionens patientjournalsystem Cosmic. Genom att koppla ambulansernas journalsystem med sjukvårdens stora journalsystem blir nu ambulansjournalen en del i patientens sammanhållna journalföring. Integrationen är densamma som Region Kronoberg tidigare har gjort och fler landsting väntas göra detsamma. Vinsterna är många – framför allt för personalen som slipper extra arbete i form av dubbel journalföring, men det ger även möjlighet att utföra säkrare och bättre vård i förlängningen. Med den nya integrationen kan dessutom patienterna läsa sina ambulansjournaler på 1177.se, där de sedan tidigare haft möjlighet att se sina sjukvårdsjournaler.