Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande samt bidrar till effektivare arbetsprocesser och förbättrar vårdresultat i den prehospitala vården och inom hjärtsjukvården.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 20 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 700 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Styrelse

[fusion_global id=”16632″]

Ledning

[fusion_global id=”16661″]

Jobba hos oss

Ortivus verkar på den prehospitala marknaden för beslutsstöd och patientjournaler, där vårdutfall, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet är grundläggande behov.

Till vårt företag söker vi personer som har framåtanda, ett affärsmässigt förhållningssätt, förmåga att leverera och avsluta ett projekt eller en affär. Dessutom vill vi att du ser vikten av teamkänsla och ett varmt samarbete.

LEDIGA TJÄNSTER

Vi publicerar alla våra tjänster via LinkedIn, och om inga tjänster finns för stunden är du varmt välkommen att skicka en spontanansökan till info@ortivus.com

30 ÅRS FÖRTROENDE

Ortivus har under 30 år byggt upp ett starkt förtroende hos en stor internationell kundkrets med hjälp av expertkunnande inom mobila lösningar, IT och medicinsk teknik i kombination med klinisk kompetens.

VÅRA MEDARBETARE

Ortivus medarbetare har hög utbildningsnivå, gedigen erfarenhet och ett stort fokus på kunderna och deras utmaningar. Genom att vara en arbetsplats där delaktighet, ägandeskap och medansvar uppmuntras, skapas förutsättningar för medarbetarna att växa.

5 NYCKELORD

Vårt arbete ska präglas av:

  • Engagemang– Ortivus verksamhet bidrar till att rädda liv och öka människors livskvalitet. Stoltheten över detta skapar ett engagemang, vilket i sin tur gör att medarbetarna trivs och har roligt på Ortivus.
  • Uppmuntran– Hos Ortivus råder en öppen, rak och ärlig kommunikation där alla uppmuntrar varandra. Individen lyfts fram och de enskilda arbetsinsatserna uppmärksammas.
  • Ansvar– Alla medarbetare tar ansvar för såväl sitt eget som arbetskamraternas arbete. Den som ser möjligheter eller svårigheter kommunicerar sina iakttagelser.
  • Delaktighet– Samarbete och kommunikation inom företaget är avgörande för ett effektivt och framgångsrikt företag. Stor vikt läggs vid att skapa laganda och vi-känsla.
  • Affärsmässighet – Ortivus lever av att göra affärer. Medarbetarna skapar förtroende och respekt hos företagets kunder.

Lediga jobb

919-04-09

Driven säljare/produktspecialist för den skandinaviska marknaden

Ortivus expanderar och söker nu ytterligare säljare till den skandinaviska marknaden. Ta chansen att bli en del av säljteamet hos nordens ledande leverantör av mobila lösningar till den moderna akutvården, Ortivus AB. Våra kunder [...]

Strategi

Rätt vård i rätt tid

Det finns en ökad efterfrågan på att införa beslutsstödsystem som dokumenterar kliniska och kvalitativa indikatorer inom vård och stöd. Varje investering måste leda till bättre medicinska resultat samt förbättrad effektivitet i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

För vårdgivare är det allt viktigare att ha tillgång till säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva system med god support. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort systemlösningar som är både verksamhetsstödjande och tillhandahåller avancerat beslutsstöd. Det finns därför stora vinster att hämta i en kontinuerlig uppgradering av installerade lösningar.

Ortivus har erfarenhet och kunskap av att driva olika affärsmodeller utifrån kundens förutsättningar och krav, från licensavtal till Managed Service där lösningarna tillhandahålls som ett komplett tjänsteerbjudande.

Forskning och utveckling

Ortivus ambition är att genom nära samarbete med kunder och via forskningssamarbeten vara ständigt innovativa och förstärka kunderbjudandet. Det är viktigt att bolagets lösningar kan anpassas till kundernas förutsättningar. Därför sker systemutvecklingen enligt en väl beprövad metodik, Scrum, som säkerställer att utvecklingsprojekten tar fram det som kunden verkligen vill ha, och att anpassningar och nya designval kan göras under projektens gång i samråd med kund. Detta arbetssätt bidrar också till korta ledtider i utvecklingen.

Lösningar inom hälso-och sjukvårdrelaterad verksamhet ska svara mot kliniska och vårdmässiga krav. Ortivus ambition är att leva upp till dessa krav och leverera lösningar till ett attraktivt pris

Kvalitet

Ortivus kvalitetssystem säkerställer att processer och lösningar kontinuerligt förbättras. Bolaget bedriver ett proaktivt arbete för att uppfylla framtida förändringar i regelverk och direktiv. Förbättringsarbetet genomförs alltid med fokus på kundernas förväntningar avseende vårdutfall och effektivitet.

Certifieringar

Certifieringarna visar för Ortivus kunder, partners och leverantörer att organisationen prioriterar ständiga förbättringar i syfte att leverera rätt tjänster till rätt kvalitet.

Ortivus har idag följande certifieringar:

  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
  • Både den kliniska delen och journaldelen av MobiMed Smart är CE märkta enligt MDD (Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive, Annex II) och uppfyller därmed kraven för dokumentations- och arkivsystem.

Miljö

Ortivus har ett aktivt miljöarbete. Ambitionen är att så få miljöfarliga ämnen som möjligt ska användas i framställningen av bolagets produkter och för transporten till kund. Även emballage, tillbehör och framtida reparationer granskas ur ett miljöperspektiv. Produkterna ska enkelt kunna källsorteras i sina beståndsdelar. Ortivus produkter är sammansatta av standardiserade komponenter som köps in från underleverantörer.

Ortivus har viss egenutvecklad hårdvara som tillverkas av underleverantörer enligt bolagets specifikationer. Bolaget har därför ingen produktion av hårdvarukomponenter i egen regi. I valet av underleverantörer är hanteringen av miljöfrågorna ett väsentligt beslutskriterium. Ortivus väljer i samarbete med underleverantören förbrukningsmaterial, komponenter och produktionssätt.