MobiMed Smart

Med MobiMed Smart sköter ambulanspersonalen dokumentation och övervakning, men framför allt kan ett strukturerat arbetssätt, prehospitala vårdkedjor och triage enkelt införas och anpassas till verksamhetens behov.

Läs mer om MobiMed Smart

CoroNet

CoroNet är en mobil övervakningslösning där patienten rör sig fritt under säker övervakning och där personalen tar del av övervakningsinformation när de behöver det, där de behöver det.

Läs mer om CoroNet