Årsredovisning 2009 Här hittar du Ortivus årsredovisning 2009.

Viktiga händelser

  • Årets försäljning uppgick till 105,0 (83,1) MSEK.
  • Omsättningen ökade med 66% i Sverige.
  • Västra Götalands sjukvårdsregion beställer (Q1 2009) MobiMed för 110 ambulanser.
  • Ortivus först ut med IT-säker utrustning till sjukvården.
  • Falu lasarett och Helsningborgs lasarett väljer CoroNet övervakningssystem.

VD har ordet

"Med vår trådlösa teknik bidrar vi till att såväl patienter som vårdpersonal, i och utanför sjukhuset, blir mobila."

Viktiga händelser efter balansdagen

  • Ortivus avyttrar den nordamerikanska verksamheten. Köpeskillingen uppgår till 11,5 miljoner USD (ca 83 miljoner SEK).

Download Center

Ladda ner delar eller hela årsredovisningen.

Årsstämma 2010

Ortivus AB (publ) kallelse till årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls måndagen den 3 maj 2010 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2D i Danderyd.