Press Releases

32010-05-03

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2010

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-ren. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt [...]

222010-04-22

Delårsrapport januari − mars 2010

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 (5,9) MSEK. • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till −8,3 (−10,2) MSEK. • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -8,7 (−10,4) MSEK. • Kassaflödet uppgick [...]

162010-04-16

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 för Ortivus AB finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ortivus.comPDF

112010-03-11

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt. Valberedningens övriga förslag presenteras [...]

82010-03-08

Extra bolagsstämma den 8 mars 2010

Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolag Bolagsstämman beslöt enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bolagets försäljning av samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Ortivus Inc. i USA och Ortivus Inc. i Kanada. [...]

192010-02-19

Bokslutskommuniké januari − december 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35,6 (23,6) MSEK och för året till 105,0 (83,1) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 0,7 (−12,9) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -2,0 (-24,6) MSEK. Rörelseresultatet [...]

182010-02-18

ORTIVUS FOKUSERAR PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

Ortivus strategiska inriktning Ortivus kärnverksamhet har sedan bolagets grundades 1985, varit inriktad på övervaknings­lösningar för patienter inom akut- och hjärtsjukvård. Verk­sam­heten har under åren utvecklats och breddats inom såväl det produkt- och tjänsteutbud Ortivus erbjuder [...]

182010-02-18

ORTIVUS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Ortivus AB har beslutat kalla till extra stämma den 8 mars kl 14.00 för beslut kring avyttring av koncernens nordamerikanska dotterbolag samt beslut om optionsprogram. Kallelse kommer ske genom sedvanliga kanaler och ytterligare [...]

82010-01-08

Aktiemarknadsinformation

Som tidigare annonserats i kvartalsrapporter och annan kommunikation pågår en strategisk översyn och fokusering av bolagets verksamhet som ett led i arbetet att skapa en långsiktig lönsamhet. Som en del av denna process pågår ett [...]

42009-12-04

Ny CFO och VP Sales & Marketing i Ortivus AB

Magnus Nordgren har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Magnus Nordgren kommer närmast från rollen som CFO för Gas Turbine Efficiency plc. Magnus Nordgren har gedigen erfarenhet inom finans, administration och affärscontrolling från ett [...]

122009-11-12

Delårsrapport januari − september 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 20,3 (23,7) MSEK och för perioden januari till september till 69,5 (59,5) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -5,4 (−1,5) MSEK och för perioden januari till september till [...]

192009-10-19

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2010

I enlighet med beslut på Ortivus AB (publ) årsstämma 2009 meddelas härmed sammansättningen inför Ortivus årsstämma 2010. Valberedningens ledamöter: - Laurent Leksell - Peter Edwall - Ragnhild Wiborg, Consepio - Jonas Fredriksson, Neqst - Jon [...]

212009-09-21

Helsingborgs lasarett väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Övervakningsutrustning till Hjärtintensivvårdsavdelningen/PCI och akutcentrum, Helsingborgs lasarett”, av Region Skåne tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Helsingborgs lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, ett system för telemetri- och [...]

142009-08-14

Delårsrapport januari − juni 2009

FORTSATT FOKUS PÅ RESULTATFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,2 (18,9) MSEK och för perioden januari till juni till 49,2 (35,8) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -3,8 (−5,0) MSEK och för [...]

162009-07-16

Landstinget Dalarna väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Patientövervakningssystem till HIA/PCI vid Falu lasarett”, av Landstinget i Dalarna tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Falu lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet som möjliggör en ökad flexibilitet [...]