Press Releases

262007-06-26

Ortivus fokuserar och bantar den svenska verksamheten

Resultatet av uppbyggnaden av europeiska distributionskanaler som genomfördes under 2006 har ännu inte givit förväntat resultat. Dessutom tillkommer förseningar utom bolagets kontroll i det stora IT-projektet i England, där Ortivus är utsedd leverantör av elektroniska [...]

42007-06-04

Ortivus lanserar CoroNet i Italien och Spanien

Efter en framgångsrik lansering av CoroNet i Sverige, fortsätter nu Ortivus att etablera internationella säljkanaler för systemet. Två av de viktigaste marknaderna i Europa är Italien och Spanien, där Ortivus nu skriver avtal med det [...]

12007-06-01

Ortivus utser ny VD till tyskt dotterbolag

Ortivus AB har utsett Thomas Pasold, 46 år, till ny VD för det tyska dotterbolaget Medos. Thomas Pasold har mer än 16 års erfarenhet inom IT Healthcare-området och har haft ledande befattningar på företag som [...]

82007-05-08

Delårsrapport januari–mars 2007

• Omsättningen uppgick till 33,3 (64,4) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –10,7 (–4,2) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –11,1 (–3,1) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till -0,54 (–0,21) SEK. • Resultatet för [...]

172007-04-17

Ortivus årsredovisning nu publicerad

Nu finns Ortivus årsredovisning 2006 tillgänglig på bolagets hemsida: www.ortivus.com För ytterligare information, vänligen kontakta Marketing Communications Manager Alexandra Kärnlund, telefon: 08-446 4538.

42007-04-04

Ortivus AB (publ) Kallelse till årsstämma

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, [...]

142007-03-14

Pressmeddelande från Ortivus valberedning

Ortivus valberedning, som representerar ca 49 % av rösterna i bolaget, föreslår årsstämman att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Jack Forsgren har meddelat att han ej står till förfogande för [...]

232007-02-23

Bokslutskommmuniké januari-december 2006

• Omsättningen ökade med 15% till 199,8 (173,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 3%. • Fördröjd internationalisering, försenade produktlanseringar samt omstrukturering belastade resultatet kraftigt. • Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar belastade tillsammans [...]

22007-02-02

Ortivus reviderar prognos för fjärde kvartalet 2006

Ortivus tidigare prognos om positivt resultat för det fjärde kvartalet (exklusive omstruktureringskostnader) kommer inte att infrias. Försäljningsutfallet för det fjärde kvartalet var lägre än väntat, huvudsakligen på grund av att ett flertal leveranser har förskjutits [...]

182006-12-18

Första danska ordern på CoroNet

Ortivus kommer att utrusta Skejby sjukhus i Århus med speciellt utvecklade PCI -monitorer för användning under kirurgiska ingrepp. Skejby sjukhus blir det första danska sjukhuset som installerar CoroNet, Ortivus patientövervakningssystem för kardiologiska avdelningar. Skejby blir [...]

242006-11-24

Norge nästa för framgångsrikt övervakningssystem

Ortivus norska partner Locus har skrivit på avtal för att marknadsföra CoroNet på den norska marknaden. Locus är en Norges ledande leverantörer av lösningar till bland annat larmcentraler och ambulansorganisationer. Företaget har under ett drygt [...]

72006-11-07

Delårsrapport januari – september 2006

Sammanfattning av det tredje kvartalet Marknadsutveckling Det tredje kvartalet har präglats av intensiva marknadsaktiveter för MobiMed och CoroNet. Bolaget erhöll en strategisk order för MobiMed i Italien. I ett nära samarbete med Philips Medical Systems [...]

312006-08-31

Ny distributör tar Ortivus CoroNet-system till Belgien

Hospithera har sitt huvudkontor i Bryssel och grundades 1962. Företaget har en gedigen kunskap om Belgien och Luxenburgs MedTech-marknader och kommer att vara Ortivus marknadskanal för CoroNet, Ortivus system för trådlös övervakning av hjärtpatienter. Med [...]

252006-08-25

Delårsrapport januari – juni 2006

Fortsatt försäljningstillväxt och internationalisering • Omsättningen ökade med 91% till 111,7 (58,4) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 34%. • Rörelseresultat som väntat negativt, –13,7 (–5,3) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –11,7 [...]

172006-07-17

Ortivus företrädelseemission övertecknad

Teckningstiden för Ortivus företrädesemission löpte ut fredagen den 7 juli och intresset för att delta i emissionen har varit stort. Emissionen var garanterad till 83 % och har övertecknats med 28 %. Sammanräkningen i Ortivus [...]

212006-06-21

Ortivus skriver avtal med distributör i Holland

Ortivus har skrivit distributörsavtal med RS TechMedic B.V. gällande försäljning av Ortivus produkter på den holländska marknaden. RS TechMedic B.V., grundat 1999, har en gedigen medicinteknisk bakgrund, erfarenhet inom Healthcare IT och trådlösa dataöverföringsapplikationer, samt [...]

152006-06-15

Ortivus skriver avtal med partner i Grekland

Ortivus system förser ambulanspersonal och läkare med relevant information om patienten och upphämtningsplatsen. Patientdata, exempelvis EKG och övriga viktiga parametrar, sänds kontinuerligt från ambulansen till mottagande sjukhus. Läkare och specialister på sjukhuset får på så [...]