Press Archive

122013-07-12

Delårsrapport januari – juni 2013

ANDRA KVARTALET 2013 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,8 (20,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT upp gick till -3,0 (3,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (3,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick [...]

182013-06-18

Ortivus utvald leverantör i OJEU 2012/S 244-401705

Som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 juni, har Ortivus blivit utnämnd som leverantör i en europeisk offentlig upphandling. Den är publicerad i Official Journal of the European Union med referensnumret 2012/S 244-401705. [...]

102013-06-10

Ortivus utvald leverantör av elektronisk patientjournal

Ortivus har i en stor europeisk offentlig upphandling, omfattande flera ambulansverksamheter, blivit utnämnd som leverantör av elektronisk patientjournal. Affären har ett signifikant värde med betydande positiv effekt på Ortivus verksamhet. Mer detaljerad information kan inte [...]

302013-04-30

Delårsrapport januari – mars 2013

FÖRSTA KVARTALET 2013 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 10,0 (8,7) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,8 (-3,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till [...]

192013-04-19

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 19 april 2013

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående [...]

272013-03-27

Nytt datum för Ortivus kvartalsrapport Q1 2013

Ortivus AB meddelar härmed att kvartalsrapporten för Q1 2013 kommer att publiceras den 30 april 2013 istället för som tidigare meddelat den 19 april 2013.           För ytterligare information, var vänlig kontakta: Carl Ekvall, vd, [...]