Press Archive

312014-01-31

Ökning av aktiekapital i Ortivus AB under januari 2014

Till följd av utnyttjande av 55.000 st teckningsoptioner i Ortivus under december månad 2013 har Ortivus aktiekapital under januari månad 2014 ökat från 30.000.000 SEK till 30.079.678,63 SEK fördelat på 55.000 stycken nya B-aktier. Det [...]

302014-01-30

Landstinget i Dalarna uppgraderar till MobiMed Smart

Landstinget i Dalarna har lagt en beställning på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 37 ambulanser och har ett värde på [...]

132014-01-13

Ortivus VD köper aktier i bolaget

Carl Ekvall har 2014-01-09 köpt 150.000 Ortivus B av Ponderus Invest AB till ett lösenpris av 2,60 kronor per aktie, enligt optionsavtal med teckningstid 2014-01-01 till 2014-12-31. För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus [...]

232013-10-23

ORTIVUS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 UTSEDD

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2014 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2014. Valberedningen inför årsstämman 2014 består av följande ledamöter: - Crister [...]

182013-10-18

Delårsrapport januari – september 2013

TREDJE KVARTALET 2013 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (18,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,4 (3,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (3,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till [...]