About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 331 blog entries.

Bokslutskommuniké januari – december 2015

16-02-10|

FJÄRDE KVARTALET 2015 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 (17,9) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (-1,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-3,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (16,5) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,18) Landstinget Blekinge valde Ortivus [...]

Landstinget Blekinge väljer MobiMed Smart

15-12-23|

Landstinget Blekinge har valt Ortivus som leverantör i sin upphandling av patientövervakning till ambulanssjukvården. Leveransen gäller MobiMed Smart och omfattar 20 ambulanser till ett värde av ca 4,9 MSEK. Överprövning av tilldelningsbeslutet är möjligt t.o.m. 2016-01-04, därefter kan avtal tecknas mellan Landstinget Blekinge och Ortivus. ”Det är glädjande att Blekinge visar fortsatt förtroende för MobiMed Smart, [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2016 utsedd

15-11-27|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2016 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2016. Valberedningen inför årsstämman 2016 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2015 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Delårsrapport januari – september 2015

15-10-26|

TREDJE KVARTALET 2015 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 14,4 (19,7) MSEK Resultatet EBITDA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1,5 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -0,8 (3,3) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (1,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]

Ortivus anpassar organisationen till rådande marknad

15-08-24|

Ortivus har under ett antal år sett goda möjligheter att utvecklas på den engelska marknaden. Därför har bolaget i stor utsträckning fokuserat sin nyförsäljning till Storbritannien och framgångsrikt vunnit två stora upphandlingar i södra England omfattande 1100 ambulanser och 3000 paramedics. Leveransen till South Central Ambulance Service är tillfullo genomförd och den andra leveransen följer en [...]

Delårsrapport januari – juni 2015

15-07-13|

INSTALLATIONEN I SOUTH CENTRAL AMBULANCE TRUST GENOMFÖRD ANDRA KVARTALET 2015 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 23,2 (16,4) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 3,8 (2,7) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,1 (1,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (1,6) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 (-7,3) MSEK Resultatet efter skatt per [...]

Västra Götalandsregionen förlänger avtalet för ”IT-stöd för hjärtsjukvård”

15-07-10|

Västra Götalandsregionen upphandlade 2011 ”IT-stöd för hjärtsjukvård” (Mequal) för att öka kvaliteten på hjärtsjukvården. Avtalsperiod var på 4 år och regionen har nu valt att förlänga avtalet i 2 år med start 2015-07-01 till ett totalt värde av 8.3 MSEK. Mequal är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl [...]

Ny CFO i Ortivus AB

15-06-22|

Jonas Wennersten har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Jonas Wennersten kommer närmast från rollen som interim Senior Business Controller, Frösunda Omsorg AB. Jonas Wennersten har mångårig erfarenhet som Ekonomichef och CFO i olika tjänsteföretag. Tillträde kommer att ske per den 10 augusti 2015. Nuvarande CFO Leif Carlsson har upprätthållit tjänsten som inhyrd interim manager. [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2015

15-04-29|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 880.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 400.000 kronor) och med 150.000 [...]

Delårsrapport januari – mars 2015

15-04-29|

FÖRSTA KVARTALET 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 21,3 (15,4) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,5 (1,9) MSEK. Justerat för valutakursdifferenser uppgick EBIT till 2,4 MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-1,0) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]