About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 317 blog entries.

Gävleborg uppgraderar MobiMed Smart

14-12-18|

Gävleborgs läns landsting har lagt en order på uppgradering av hårdvara och mjukvara till MobiMed Smart i 29 ambulanser, till ett värde av 2,7 MSEK. ”Gävleborg har på kort tid valt att uppgradera både CoroNet och MobiMed Smart, vilket innebär att de fortsätter att säkerställa patientsäkerheten med ett sammanhängande övervakningssystem, från det att patienten hämtas av [...]

Landstingen i Uppsala och Gävle uppgraderar CoroNet

14-11-10|

Uppsala Läns Landsting har lagt en order på utbyte av hårdvara till CoroNet på tre avdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till ett värde av 3 MSEK. Tidigare i oktober tilldelades Ortivus av Landstinget i Gävleborg, i en förhandlad upphandling utan föregående annonsering, en order på uppgradering av sin CoroNet installation på HIA, avdelning 105 och [...]

Delårsrapport januari – september 2014

14-10-27|

TREDJE KVARTALET 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 19,7 (8,1) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-2,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (-2,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (-1,7) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,12) SEK Under kvartalet passerade Ortivus [...]

MobiMed Smart nu godkänd för drift i södra England

14-10-24|

Avtalet avser en paketerad tjänsteleverans på 4 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år. Värdet på avtalet uppgår till drygt 100 MSEK för de första 4 åren. ”Ambulansorganisationernas godkännande för drift är en oerhört viktig milstolpe för Ortivus. Det är ett erkännande av vår organisations förmåga att leverera på omfattande och komplexa IT-projekt”, säger [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

14-10-23|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2015 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2015. Valberedningen inför årsstämman 2015 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2014 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Viktig milstolpe passerad i Ortivus satsning på den engelska ambulansmarknaden

14-09-15|

South Central Ambulance Trust har nu godkänt MobiMed för breddutrullning och betalat 2 MGBP i enlighet med det avtal som Ortivus annonserade i december 2013. Det omfattade två ambulansorganisationer - South Central och South Western - med tillsammans cirka 1200 ambulanser. Avtalet avser en paketerad tjänsteleverans på 4 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 [...]

Delårsrapport januari – juni 2014

14-07-11|

ANDRA KVARTALET 2014 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 16,4 (9,8) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,6 (-3,0) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (-2,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 (-1,6) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,07 (-0,14) Under kvartalet fick Ortivus tilldelning [...]

Ortivus ansökan om överprövning av upphandling i Stockholms läns landsting avslagen

14-06-30|

Förvaltningsrätten har avslagit Ortivus ansökan om överprövning av Stockholms Läns Landstings upphandling ”Informationssystem för framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting”. Ortivus avser inte att överklaga förvaltningsrättens beslut.     För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012, www.ortivus.com Ortivus AB (publ)     Ortivus är en ledande leverantör av mobila [...]

Landstingen i Östergötland och Kalmar väljer MobiMed Smart

14-06-24|

Ortivus har av Landstinget i Östergötland blivit tilldelade en upphandling för att utrusta regionens ambulanssjukvård med ”Ambulans-EKG”. Landstinget i Kalmar Län deltar genom option. Tilldelningen sker i form av ett ramavtal, vilket omfattar 82 ambulanser med ett totalt värde på ca 14 MSEK. Ett första avrop till 35 ambulanser i Östergötland görs i samband med tilldelning, [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2014

14-04-29|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till [...]