About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 311 blog entries.

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

15-03-27|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

15-03-20|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/sv/ar2014. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Leif Carlsson, Box 713, 182 17 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta:Carl [...]

Bokslutskommuniké januari – december 2014

15-02-17|

FJÄRDE KVARTALET 2014 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,9 (8,2) MSEK Rörelseresultatet EBIT exklusive organisatoriska engångskostnader uppgick till -1,8 (-6,9) MSEK och inklusive dessa kostnader -3,7 (-6,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (-6,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 (-1,9) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter [...]

Ny CFO i Ortivus AB

15-01-28|

Jeanette Elm, CFO sedan 2012, har valt att lämna Ortivus, och Leif Carlsson har utsetts till tf. CFO för Ortivus AB och påbörjar sin tjänst, som inhyrd interim manager, den 1 februari. I uppdraget ingår även att rekrytera en ny CFO till Ortivus. Leif Carlsson har mångårig erfarenhet som CFO i flera börsnoterade företag och har [...]

Gävleborg uppgraderar MobiMed Smart

14-12-18|

Gävleborgs läns landsting har lagt en order på uppgradering av hårdvara och mjukvara till MobiMed Smart i 29 ambulanser, till ett värde av 2,7 MSEK. ”Gävleborg har på kort tid valt att uppgradera både CoroNet och MobiMed Smart, vilket innebär att de fortsätter att säkerställa patientsäkerheten med ett sammanhängande övervakningssystem, från det att patienten hämtas av [...]

Landstingen i Uppsala och Gävle uppgraderar CoroNet

14-11-10|

Uppsala Läns Landsting har lagt en order på utbyte av hårdvara till CoroNet på tre avdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till ett värde av 3 MSEK. Tidigare i oktober tilldelades Ortivus av Landstinget i Gävleborg, i en förhandlad upphandling utan föregående annonsering, en order på uppgradering av sin CoroNet installation på HIA, avdelning 105 och [...]

Delårsrapport januari – september 2014

14-10-27|

TREDJE KVARTALET 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 19,7 (8,1) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-2,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (-2,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (-1,7) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,12) SEK Under kvartalet passerade Ortivus [...]

MobiMed Smart nu godkänd för drift i södra England

14-10-24|

Avtalet avser en paketerad tjänsteleverans på 4 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år. Värdet på avtalet uppgår till drygt 100 MSEK för de första 4 åren. ”Ambulansorganisationernas godkännande för drift är en oerhört viktig milstolpe för Ortivus. Det är ett erkännande av vår organisations förmåga att leverera på omfattande och komplexa IT-projekt”, säger [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

14-10-23|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2015 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2015. Valberedningen inför årsstämman 2015 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2014 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Viktig milstolpe passerad i Ortivus satsning på den engelska ambulansmarknaden

14-09-15|

South Central Ambulance Trust har nu godkänt MobiMed för breddutrullning och betalat 2 MGBP i enlighet med det avtal som Ortivus annonserade i december 2013. Det omfattade två ambulansorganisationer - South Central och South Western - med tillsammans cirka 1200 ambulanser. Avtalet avser en paketerad tjänsteleverans på 4 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 [...]