About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 331 blog entries.

Ortivus valberedning inför årsstämman 2017 utsedd

16-11-28|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2017 års årsstämma som kommer att avhållas den 28 april 2017. Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2016 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Delårsrapport januari – september 2016

16-10-24|

TREDJE KVARTALET 2016 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 21,7 (14,4) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 7,2 (-0,8) MSEK. Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,7 (-4,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 (-5,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,8 (-2,0) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,00 [...]

Ny VD i Ortivus AB

16-10-11|

Styrelsen har beslutat utse Staffan Eriksson till ny VD i Ortivus AB. Staffan är f n marknads- och säljchef och tillträder med omedelbar verkan. Tillförordnad VD Jonas Wennersten återgår till sin ordinarie tjänst som CFO.Staffan, som kom till Ortivus tidigare i år, är civilekonom och en av grundarna till medicinteknikföretaget Zenicor. Crister StjernfeltStyrelseordförande Ortivus AB0733 980004 [...]

Delårsrapport januari – juni 2016

16-07-13|

FORTSATT FOKUS PÅ NY FUNKTIONALITET ANDRA KVARTALET 2016 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 15,5 (23,2) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 2,2 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,7 (0,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-0,1) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (7,1) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 9 maj 2016

16-05-10|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 750.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 [...]

Delårsrapport januari – mars 2016

16-05-02|

FÖRSTA KVARTALET 2016 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 14,1 (21,3) MSEK Resultatet EBITDA exklusive engångskostnader uppgick till 1,2 (3,3) MSEK och inklusive engångskostnader till -1,5 (3,3) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 (0,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 (-9,1) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]

Ortivus årsstämma framflyttad – nytt datum är den 9 maj 2016

16-04-08|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, underrättas härmed om att årsstämman den 29 april 2016 ställs in och att nytt datum för årsstämman är den 9 maj 2016. Anledningen till att årsstämman ställs in är bl a att möjliggöra för årsstämman att besluta om minskning av aktiekapitalet för täckning av ansamlad förlust med därtill hörande beslut [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

16-03-30|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2016 kl. 1300 i konferensrum Lyktan på Svärdvägen 21 i Danderyd.  Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta på årsstämman skall:-    dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 23 april 2016, [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

16-03-21|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com.Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Jonas Wennersten, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta:Jonas Wennersten, [...]

VD-skifte i Ortivus AB

16-02-23|

VD Carl Ekvall har på egen begäran lämnat sin anställning i Ortivus AB. Det sker med omedelbar verkan och Carl har 12 månaders uppsägningstid. Styrelsen har utsett Jonas Wennersten CFO till tillförordnad VD. Crister Stjernfelt Styrelseordförande Ortivus AB 0733 980004       www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna [...]