About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 317 blog entries.

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 9 maj 2016

16-05-10|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 750.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 [...]

Delårsrapport januari – mars 2016

16-05-02|

FÖRSTA KVARTALET 2016 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 14,1 (21,3) MSEK Resultatet EBITDA exklusive engångskostnader uppgick till 1,2 (3,3) MSEK och inklusive engångskostnader till -1,5 (3,3) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 (0,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 (-9,1) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]

Ortivus årsstämma framflyttad – nytt datum är den 9 maj 2016

16-04-08|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, underrättas härmed om att årsstämman den 29 april 2016 ställs in och att nytt datum för årsstämman är den 9 maj 2016. Anledningen till att årsstämman ställs in är bl a att möjliggöra för årsstämman att besluta om minskning av aktiekapitalet för täckning av ansamlad förlust med därtill hörande beslut [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

16-03-30|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2016 kl. 1300 i konferensrum Lyktan på Svärdvägen 21 i Danderyd.  Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta på årsstämman skall:-    dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 23 april 2016, [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

16-03-21|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com.Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Jonas Wennersten, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta:Jonas Wennersten, [...]

VD-skifte i Ortivus AB

16-02-23|

VD Carl Ekvall har på egen begäran lämnat sin anställning i Ortivus AB. Det sker med omedelbar verkan och Carl har 12 månaders uppsägningstid. Styrelsen har utsett Jonas Wennersten CFO till tillförordnad VD. Crister Stjernfelt Styrelseordförande Ortivus AB 0733 980004       www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna [...]

Bokslutskommuniké januari – december 2015

16-02-10|

FJÄRDE KVARTALET 2015 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 (17,9) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (-1,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-3,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (16,5) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,18) Landstinget Blekinge valde Ortivus [...]

Landstinget Blekinge väljer MobiMed Smart

15-12-23|

Landstinget Blekinge har valt Ortivus som leverantör i sin upphandling av patientövervakning till ambulanssjukvården. Leveransen gäller MobiMed Smart och omfattar 20 ambulanser till ett värde av ca 4,9 MSEK. Överprövning av tilldelningsbeslutet är möjligt t.o.m. 2016-01-04, därefter kan avtal tecknas mellan Landstinget Blekinge och Ortivus. ”Det är glädjande att Blekinge visar fortsatt förtroende för MobiMed Smart, [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2016 utsedd

15-11-27|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2016 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2016. Valberedningen inför årsstämman 2016 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2015 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Delårsrapport januari – september 2015

15-10-26|

TREDJE KVARTALET 2015 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 14,4 (19,7) MSEK Resultatet EBITDA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1,5 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -0,8 (3,3) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (1,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]