About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 331 blog entries.

Nytt datum med modifierat förslag till beslut om företrädesemission i Ortivus AB som ska förstärka bolagets egna kapital med ca 22,8 miljoner kronor

17-04-11|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har bl.a. mot bakgrund av den senaste tidens kursutveckling på bolaget A-aktie beslutat att återkalla förslaget om att företrädesemissionen ska beslutas på den kommande årsstämman den 28 april 2017. Istället föreslår styrelsen att detta beslut ska tas på en extra bolagstämma som ska avhållas den 12 maj...

South Western Ambulance Service förlänger avtalet med Ortivus

17-03-31|

South Western Ambulance Service Foundation Trust har idag meddelat att de avser använda möjligheten att förlänga det befintliga avtalet med Ortivus som omfattar hårdvara, drift, vidareutveckling samt service och support kopplat till deras installation av MobiMed Smart Journal. Förlängningen avser perioden 2018-2019. Utöver det har trusten i ett intentionsbrev uttryckt önskemål om att få en option [...]

South Western Ambulance Service förlänger avtalet med Ortivus

17-03-31|

South Western Ambulance Service Foundation Trust har idag meddelat att de avser använda möjligheten att förlänga det befintliga avtalet med Ortivus som omfattar hårdvara, drift, vidareutveckling samt service och support kopplat till deras installation av MobiMed Smart Journal. Förlängningen avser perioden 2018-2019. Utöver det har trusten i ett intentionsbrev uttryckt önskemål...

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

17-03-29|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear [...]

Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

17-03-29|

Företrädesemission   Styrelsen har föreslagit att den kommande årsstämman den 28 april 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 594 nya B-aktier. Teckningskursen är bestämd till 2,20 kronor per ny B-aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017. Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

17-03-29|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den...

Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

17-03-29|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå den kommande årsstämman den 28 april 2017 att besluta om genomförande av en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor. Den föreslagna förträdesemissionen ger bolaget möjlighet att realisera de satsningar på geografisk expansion och breddning av produktutbudet som bolaget identifierat i en ny affärsplan. Företrädesemission   ·...

Ortivus årsredovisning tillgänglig

17-03-28|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig [...]

Lars Höst ny CFO i Ortivus AB

17-02-28|

Formellt datum för tillträde är den 1:a april, 2017. Lars är civilekonom från Lunds Universitet och har närmast haft positionen som ekonomichef för D-Link AB. Därtill har han mångårig erfarenhet från liknande positioner inom svenskt näringsliv.      För ytterligare information kontakta: Staffan Eriksson, VD, Ortivus AB, tel +46 70 339 56 36...

Lars Höst ny CFO i Ortivus AB

17-02-28|

Formellt datum för tillträde är den 1:a april, 2017. Lars är civilekonom från Lunds Universitet och har närmast haft positionen som ekonomichef för D-Link AB. Därtill har han mångårig erfarenhet från liknande positioner inom svenskt näringsliv.      För ytterligare information kontakta: Staffan Eriksson, VD, Ortivus AB, tel +46 70 339 56 36        www.ortivus.com [...]