About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 328 blog entries.

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

17-03-29|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear [...]

Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

17-03-29|

Företrädesemission   Styrelsen har föreslagit att den kommande årsstämman den 28 april 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 594 nya B-aktier. Teckningskursen är bestämd till 2,20 kronor per ny B-aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017. Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

17-03-29|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den...

Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

17-03-29|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå den kommande årsstämman den 28 april 2017 att besluta om genomförande av en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor. Den föreslagna förträdesemissionen ger bolaget möjlighet att realisera de satsningar på geografisk expansion och breddning av produktutbudet som bolaget identifierat i en ny affärsplan. Företrädesemission   ·...

Ortivus årsredovisning tillgänglig

17-03-28|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig [...]

Lars Höst ny CFO i Ortivus AB

17-02-28|

Formellt datum för tillträde är den 1:a april, 2017. Lars är civilekonom från Lunds Universitet och har närmast haft positionen som ekonomichef för D-Link AB. Därtill har han mångårig erfarenhet från liknande positioner inom svenskt näringsliv.      För ytterligare information kontakta: Staffan Eriksson, VD, Ortivus AB, tel +46 70 339 56 36...

Lars Höst ny CFO i Ortivus AB

17-02-28|

Formellt datum för tillträde är den 1:a april, 2017. Lars är civilekonom från Lunds Universitet och har närmast haft positionen som ekonomichef för D-Link AB. Därtill har han mångårig erfarenhet från liknande positioner inom svenskt näringsliv.      För ytterligare information kontakta: Staffan Eriksson, VD, Ortivus AB, tel +46 70 339 56 36        www.ortivus.com [...]

Delårsrapport januari – december 2016

17-02-10|

EUROPAS STÖRSTA AMBULANSPROJEKT NU I FULL DRIFT FJÄRDE KVARTALET 2016 · Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 22,9 (13,8) MSEK · Resultatet EBITDA uppgick till 5,7 (3,5) MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-1,5) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-1,9) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till...

Delårsrapport januari – december 2016

17-02-10|

FJÄRDE KVARTALET 2016 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 22,9 (13,8) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 5,7 (3,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-1,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (-1,4) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,09) [...]

Region Örebro län väljer MobiMed Smart från Ortivus

17-02-03|

Region Örebro län har valt Ortivus lösning MobiMed Smart i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Efter sedvanlig överprövningsperiod, 10 dagar, kan avtal tecknas mellan Region Örebro län och Ortivus. Beställningen omfattar hårdvara och mjukvara för regionens 22 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga...