About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 334 blog entries.

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter i beslutad nyemission är idag den 18 maj 2017

17-05-18|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor: Företrädesemissionen omfattar emission av högst 10 381 593 aktier varav högst 554 227 st nya A-aktier och högst 9 [...]

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter i beslutad nyemission är idag den 18 maj 2017

17-05-18|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor: · Företrädesemissionen omfattar emission av högst 10 381 593 aktier varav högst 554 227...

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 12 maj 2017

17-05-12|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 12 maj 2017 extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman.   Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor:   Företrädesemissionen omfattarar emission [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 12 maj 2017

17-05-12|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 12 maj 2017 extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman.   Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande...

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017

17-04-28|

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017 Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 28 april 2017 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017

17-04-28|

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017 Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 28 april 2017 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för...

Delårsrapport januari – mars 2017

17-04-28|

FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 16,0 (14,1) MSEK. EBITDA uppgick till 1,9 (-1,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. EBITDA uppgick till 1,9 (1,2) MSEK exklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-4,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet exklusive kostnader för omstrukturering uppgick till -2,1 (-1,8 ) MSEK. Resultatet efter skatt [...]

Delårsrapport januari – mars 2017

17-04-28|

FÖRSTA KVARTALET 2017 · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 16,0 (14,1) MSEK. · EBITDA uppgick till 1,9 (-1,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. EBITDA uppgick till 1,9 (1,2) MSEK exklusive kostnader för omstrukturering. · Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-4,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet exklusive kostnader för omstrukturering uppgick...

Valberednings förslag till ny styrelse

17-04-25|

Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall har meddelat att de ej står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall och Nils Bernhard samt nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund. Valberedningen föreslår att Erik Hedlund utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.Pressmeddelande [...]

Valberednings förslag till ny styrelse

17-04-25|

Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall har meddelat att de ej står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall och Nils Bernhard samt nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund. Valberedningen föreslår att Erik Hedlund utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny...