About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 359 blog entries.

Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – juni 2018

18-08-27|

MobiMed viktig plattform för prisbelönad primärvårdsmodell i Borgholm APRIL – JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK. EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,13) SEK. Nedsättning av [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2018

18-05-03|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Stämman [...]

Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner av B-aktier i Ortivus

18-05-03|

Styrelsen i Ortivus har idag informerats av bolagets huvudägare, Ponderus Invest AB, att ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Ortivus har förvärvat köpoptioner på B-aktier utställda av Ponderus Invest AB. "Det är mycket glädjande att samtliga personer som erbjudits att förvärva köpoptioner har valt att teckna sådana. Detta engagemang är mycket positivt för bolaget och dess framtida [...]

Delårsrapport januari-mars 2018 för Ortivus AB

18-04-30|

Avtal till ett värde av 5,6 MSEK tecknat med Region Jämtland-Härjedalen JANUARI – MARS 2018 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 12,3 (16,0) MSEK. EBITDA uppgick till -1,1 (1,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse

18-04-20|

Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall, Nils Bernhard, Anna Klevby Dalgaard och Konstantin Papaxanthis. Valberedningen föreslår att Nils Bernhard utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.Pressmeddelande (PDF)

Ortivus receives order to deliver seamless integration of patient data from Ambulance Service to Hospital and Health Portals based on FHIR protocol

18-03-29|

Ortivus UK Ltd., a wholly owned subsidiary of Ortivus AB, has today reached an agreement with South Western Ambulance Service & NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group to proceed with the development of integration work based on the FHIR protocol. The intent is to provide direct integration from the MobiMed electronic patient record in use in the [...]

Ortivus has been approved supplier for the West Midlands Ambulance Service Framework Agreement for the Supply of Ambulance ePCR

18-03-29|

Yesterday West Midlands Ambulance Service NHS Foundation Trust informed that they have approved of Ortivus’ tender submission regarding a framework agreement for the supply of ambulance electronic patient record system and has awarded us a framework contract. The framework contract itself does not guarantee any sales but opens up a swifter and direct procurement route for [...]

Ortivus årsredovisning 2017 tillgänglig

18-03-29|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.com För ytterligare information, var vänlig [...]

Avtal tecknat med Region Jämtland Härjedalen avseende MobiMed Journal

18-03-27|

Som meddelades i samband med tilldelningsbeslutet har Region Jämtland Härjedalen valt Ortivus lösning MobiMed i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Idag har kontrakt tecknats mellan parterna. Kontraktet som omfattar mjukvara för regionens 23 ambulanser löper i fem år med en möjlighet till årsvisa förlängningar. Upphandlingens totala värde uppgår till 5,6 MSEK räknat på 5 år. [...]

KALLELSE   till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2018

18-03-27|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 1600. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd.  Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear [...]