About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 359 blog entries.

Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed inom primärvården

19-02-13|

MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida hälso- och sjukvården. MobiMed anpassad för primärvården kommer att installeras på hälsocentralen i Funäsdalen och möjliggör till att skapa en obruten vårdkedja. MobiMed kommer att användas för tagning av vitalparametrar och realtidskommunikation till specialister på hjärtintensiven för konsultation och bedömningar. Vidare [...]

Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2018 samt perioden januari – december 2018 för Ortivus AB (publ)

19-02-13|

Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärer OKTOBER – DECEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 14,3 (17,2) MSEK. EBITDA uppgick till -2,3 (0,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-1,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) [...]

Ortivus och Carmenta i nytt samarbete

19-02-11|

Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt den spanska samt nordiska marknaden och innebär att parterna kan leverera en helhetslösning till den prehospitala marknaden i form av karta, navigation, monitorering samt journalföring. Carmenta tillhandahåller lösningar kopplat till i huvudsak navigation och ärendehantering och Ortivus tillhandahåller genom sina produkter [...]

KALLELSE   till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 18 februari 2019

19-01-23|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari 2019 kl. 1000. Den extra bolagsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av [...]

Ortivus AB förstärker eget kapital med en fullt säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor

19-01-23|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör [...]

Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – september 2018

18-11-22|

Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien  JULI – SEPTEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (11,8) MSEK. EBITDA uppgick till 0,5 (-1,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK, inkl. 1,0 MSEK i engångskostnad. Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-3,8) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

18-11-21|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019 års årsstämma som kommer att avhållas den 6 maj 2019. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: - Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB - Peter Seligson, utsedd av [...]

Viktiga datum för Ortivus

18-10-24|

Ortivus kalender för kommande rapporter är: Kvartal 3, 2018 – 22 november kl 08.30 Bokslutskommuniké 2018 – 13 februari kl 08.30 Kvartal 1, 2019 – 3 maj kl 08.30 Ortivus årsstämman går av stapeln den 6 maj 2019 i Danderyd. För aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman skall ärendet skickas till info@ortivus.com senast [...]

Ortivus får order från South Western Ambulance Service Trust gällande ny utrustning

18-08-30|

South Western Ambulance Service Trust utökar sin flotta med 63 nya ambulanser, och har beställt ny utrustning gällande Ortivus elektroniska patientjournal, MobiMed. Ortivus kommer att leverera patientjournal installerad på Getac RX10 Extreme plattform, för användning i deras existerande system. De nya enheterna kommer att införlivas i det befintliga avtalet för Managed Service mellan Ortivus och South [...]

Ortivus AB:s styrelse entledigar vd Staffan Eriksson

18-08-27|

Styrelsen för Ortivus AB har vid styrelsemöte den 27 augusti beslutat att omgående entlediga bolagets verkställande direktör Staffan Eriksson. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Lars Höst till tillförordnad verkställande direktör för Ortivus AB. Staffan Eriksson har på ett på många sätt förtjänstfullt sätt lett Ortivus under knappt två års tid. Styrelsen ser emellertid att Ortivus under de [...]