About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 340 blog entries.

KALLELSE   till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2018

18-03-27|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 1600. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd.  Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear [...]

Region Västmanland kopplar ihop MobiMed med sjukvårdens journalsystem

18-03-14|

Minskat dubbelarbete och bättre patientsäkerhet, det är tanken när två journalsystem kopplas ihop. Region Västmanland väljer att integrera MobiMed Journal med den övriga sjukhusvårdens journalsystem. Ortivus har mottagit en beställning från Region Västmanland avseende systemintegration för MobiMed med regionens patientjournalsystem Cosmic, till ett värde av ca 1,0 MSEK räknat på fem års användning. Genom att koppla [...]

MobiMed till Borgholms Hälsocentral

18-03-09|

Landstinget i Kalmar län väljer MobiMed Monitorering som ett verktyg för primärvården för att förenkla diagnostik och kommunikation mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal. Beställningen omfattar två stycken MobiMed-enheter. MobiMed kommer att användas på Borgholms Hälsocentral som driver det uppmärksammade och hyllade projektet ”Hemsjukhuset”. Projektet syftar till att utveckla landstingets primärvårdsmodell så att vården kommer närmare [...]

Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed som patientjournallösning för ambulanssjukvården

18-02-19|

Region Jämtland-Härjedalen har idag meddelat att de avser teckna avtal med Ortivus AB efter att deras upphandling av elektronisk patientjournal för ambulanssjukvården nu avslutats. Region Jämtland-Härjedalen har 28 ambulanser som redan är utrustade med MobiMed för patientövervakning i fordonen. Information om omfattningen i monetära termer meddelas när avtal tecknats.Pressmeddelande (PDF)

Bokslutskommuniké kvartal 4, 2017 Ortivus AB

18-02-08|

Hög aktivitet på marknaden för prehospitala IT-lösningar Oktober - DECEMBER 2017 Försäljning av pilotsystem till primärvården i Region Örebro län Slutleverans av MobiMed till Region Örebro län genomförd Samarbetsavtal undertecknat med Singapore Technologies Engineering Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,2 (22,9) MSEK. EBITDA uppgick till 0,6 (5,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (1,4) MSEK. Resultatet [...]

MobiMed testas i primärvården i Region Örebro län

18-01-18|

Region Örebro län väljer att testa MobiMed Monitorering som ett verktyg för primärvården för att förenkla diagnostik och kommunikation mellan ambulanssjukvården och de mobila primärvårdsteamen. Beställningen omfattar en MobiMed-enhet. ”Detta ger regionen möjlighet att utföra vårdinsatserna på rätt vårdnivå och på så vis minska antalet ambulanstransporter och besök på regionens akutkliniker. Beställningen är betydelsefull för Ortivus [...]

Slutleverans av MobiMed till Region Örebro län genomförd

18-01-15|

Region Örebro läns patientjournalsystem MobiMed från Ortivus är färdiglevererat och övergår i förvaltning. Integration och verksamhetsanpassningar har följt tidplanen och gett Region Örebro län ett journalsystem för ambulanssjukvården. Leveransen har omfattat hårdvara och mjukvara för regionens 23 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år till. [...]

Styrelseordförande Erik Hedlund avgår från styrelsen i Ortivus AB (publ)

18-01-12|

Ortivus nuvarande styrelseordförande Erik Hedlund har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i Ortivus AB och har som grund för sitt beslut angivit att han och bolagets huvudägare Ponderus Invest AB har olika uppfattningar om bolagets framtida strategi. Till ny styrelseordförande har utsetts Nils Bernhard, som är styrelseledamot sedan 2016. Ortivus [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

17-12-19|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2018 års årsstämma som kommer att avhållas den 3 maj 2018. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter:- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB - Anni Fuhr, representerande aktieägaren Rune Pettersson - Pär-Ola Adolfsson Ortivus riktlinjer för tillsättande av [...]

Delårsrapport januari – september 2017

17-11-21|

VD har ordet South Central Ambulance Service Trust har under kvartalet undertecknat vårt förslag om avtalsförlängning, vars avsiktsförklaring vi meddelade redan i förra kvartalet. Detta innebär att vi nu säkrat våra viktiga referensaffärer i England även under perioden 2018-2019. I samband med förlängningen av kontraktet har även de båda kunderna lagt betydande tilläggsbeställningar av ny funktionalitet [...]