About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 328 blog entries.

Ortivus AB:s (publ) ökning av aktiekapital under augusti 2017

17-08-31|

Ortivus AB:s (publ) (”Ortivus”) ökning av aktiekapital under augusti 2017Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under augusti månad ökat från 21 558 006 SEK till 21 801 347 SEK. Det är en ökning med 243 341 SEK fördelat på 17 184 stycken nya A-aktier och 330 [...]

Delårsrapport januari – juni 2017

17-08-22|

Övertecknad nyemission tillförde 22 MSEK APRIL - JUNI 2017 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 13,8 (15,5) MSEK. EBITDA uppgick till -1,8 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-2,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-3,2) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,15) SEK. JANUARI - JUNI 2017 [...]

Västra Götalandsregionen förlänger avtalet för IT-stöd i hjärtsjukvården

17-07-20|

Västra Götalandsregionen har valt att förlänga kontraktet med Ortivus gällande IT-stöd för regionens hjärtsjukvård. Systemet ”Mequal” är ett beslutstödssystem för diagnos och behandling av hjärtpatienter och licensen omfattar användning på regionens samtliga hjärtkliniker. Förlängningen gäller perioden 1/7-2017 till och med 30/6-2019 och uppgår till ca 4,0 MSEK per år inklusive avtalsenlig indexjustering. Totalt ordervärde uppskattas till [...]

Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handelav nyemitterade aktier

17-07-18|

Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 554 227 nya A-aktier och 9 827 366 nya B-aktier som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Nyemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets [...]

Ortivus AB (publ) senarelägger första dag för handel med nyemitteradeaktier till tredje veckan i juli 2017

17-07-12|

Tidigare har kommunicerats att handeln med de nya aktierna som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) skulle påbörjas under innevarande vecka, det vill säga andra veckan i juli 2017. Nu beräknas första dag för handeln av dessa aktier förskjutas till nästkommande vecka, av administrativa skäl, det vill [...]

Ortivus AB:s (publ) ökning av aktiekapital under juni 2017

17-07-05|

Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under juni månad ökat från 14 534 231 SEK till 21 558 006 SEK. Det är en ökning med 7 023 775 SEK fördelat på 537 043 stycken nya A-aktier och 9 496 921 stycken nya B-aktier. Av beslutad företrädesemission har 97% blivit registrerat [...]

South Central Ambulance Service förlänger avtalet med Ortivus

17-06-29|

South Central Ambulance Service Foundation Trust har idag i ett intentionsbrev meddelat att de avser använda möjligheten att förlänga det befintliga avtalet med Ortivus som omfattar hårdvara, drift, vidareutveckling samt service och support kopplat till deras installation av MobiMed Smart Journal. Förlängningen avser perioden 2018-2019. Utöver detta har kunden även uttryckt önskemål om att nyttja systemet [...]

Ortivus AB:s (publ) (”Ortivus”) företrädesemission övertecknad

17-06-21|

Teckningsperioden för den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, avslutades den 15 juni 2017. Totalt har 10.033.964 st aktier, varav 537.043 st A-aktier och 9.496.921 st B-aktier, motsvarande cirka 97 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 6.258.474 st A-aktier och [...]

Ortivus AB:s (publ) (”Ortivus”) företrädesemission övertecknad

17-06-21|

Teckningsperioden för den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, avslutades den 15 juni 2017. Totalt har 10.033.964 st aktier, varav 537.043 st A-aktier och 9.496.921 st B-aktier, motsvarande cirka 97 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar...

Ortivus AB (publ) publicerar memorandum på bolagets hemsida med anledning av företrädesemission

17-05-31|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Styrelsen för Ortivus har upprättat ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Erbjudandet. Memorandumet...