About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 354 blog entries.

Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – september 2018

18-11-22|

Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien  JULI – SEPTEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (11,8) MSEK. EBITDA uppgick till 0,5 (-1,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK, inkl. 1,0 MSEK i engångskostnad. Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-3,8) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

18-11-21|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019 års årsstämma som kommer att avhållas den 6 maj 2019. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: - Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB - Peter Seligson, utsedd av [...]

Viktiga datum för Ortivus

18-10-24|

Ortivus kalender för kommande rapporter är: Kvartal 3, 2018 – 22 november kl 08.30 Bokslutskommuniké 2018 – 13 februari kl 08.30 Kvartal 1, 2019 – 3 maj kl 08.30 Ortivus årsstämman går av stapeln den 6 maj 2019 i Danderyd. För aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman skall ärendet skickas till info@ortivus.com senast [...]

Ortivus får order från South Western Ambulance Service Trust gällande ny utrustning

18-08-30|

South Western Ambulance Service Trust utökar sin flotta med 63 nya ambulanser, och har beställt ny utrustning gällande Ortivus elektroniska patientjournal, MobiMed. Ortivus kommer att leverera patientjournal installerad på Getac RX10 Extreme plattform, för användning i deras existerande system. De nya enheterna kommer att införlivas i det befintliga avtalet för Managed Service mellan Ortivus och South [...]

Ortivus AB:s styrelse entledigar vd Staffan Eriksson

18-08-27|

Styrelsen för Ortivus AB har vid styrelsemöte den 27 augusti beslutat att omgående entlediga bolagets verkställande direktör Staffan Eriksson. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Lars Höst till tillförordnad verkställande direktör för Ortivus AB. Staffan Eriksson har på ett på många sätt förtjänstfullt sätt lett Ortivus under knappt två års tid. Styrelsen ser emellertid att Ortivus under de [...]

Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – juni 2018

18-08-27|

MobiMed viktig plattform för prisbelönad primärvårdsmodell i Borgholm APRIL – JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK. EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,13) SEK. Nedsättning av [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2018

18-05-03|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Stämman [...]

Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner av B-aktier i Ortivus

18-05-03|

Styrelsen i Ortivus har idag informerats av bolagets huvudägare, Ponderus Invest AB, att ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Ortivus har förvärvat köpoptioner på B-aktier utställda av Ponderus Invest AB. "Det är mycket glädjande att samtliga personer som erbjudits att förvärva köpoptioner har valt att teckna sådana. Detta engagemang är mycket positivt för bolaget och dess framtida [...]

Delårsrapport januari-mars 2018 för Ortivus AB

18-04-30|

Avtal till ett värde av 5,6 MSEK tecknat med Region Jämtland-Härjedalen JANUARI – MARS 2018 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 12,3 (16,0) MSEK. EBITDA uppgick till -1,1 (1,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse

18-04-20|

Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall, Nils Bernhard, Anna Klevby Dalgaard och Konstantin Papaxanthis. Valberedningen föreslår att Nils Bernhard utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.Pressmeddelande (PDF)