About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 334 blog entries.

Slutleverans av MobiMed till Region Örebro län genomförd

18-01-15|

Region Örebro läns patientjournalsystem MobiMed från Ortivus är färdiglevererat och övergår i förvaltning. Integration och verksamhetsanpassningar har följt tidplanen och gett Region Örebro län ett journalsystem för ambulanssjukvården. Leveransen har omfattat hårdvara och mjukvara för regionens 23 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år till. [...]

Styrelseordförande Erik Hedlund avgår från styrelsen i Ortivus AB (publ)

18-01-12|

Ortivus nuvarande styrelseordförande Erik Hedlund har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i Ortivus AB och har som grund för sitt beslut angivit att han och bolagets huvudägare Ponderus Invest AB har olika uppfattningar om bolagets framtida strategi. Till ny styrelseordförande har utsetts Nils Bernhard, som är styrelseledamot sedan 2016. Ortivus [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

17-12-19|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2018 års årsstämma som kommer att avhållas den 3 maj 2018. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter:- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB - Anni Fuhr, representerande aktieägaren Rune Pettersson - Pär-Ola Adolfsson Ortivus riktlinjer för tillsättande av [...]

Delårsrapport januari – september 2017

17-11-21|

VD har ordet South Central Ambulance Service Trust har under kvartalet undertecknat vårt förslag om avtalsförlängning, vars avsiktsförklaring vi meddelade redan i förra kvartalet. Detta innebär att vi nu säkrat våra viktiga referensaffärer i England även under perioden 2018-2019. I samband med förlängningen av kontraktet har även de båda kunderna lagt betydande tilläggsbeställningar av ny funktionalitet [...]

Kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av Ortivus AB:s A-aktier

17-09-14|

Ortivus har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets A-aktier. Ortivus kan bekräfta att bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara dagens kursuppgång i bolagets A-aktie.    Vid frågor, kontakta gärna: Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 56 36 Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36 eller se [...]

Förlängning av avtalet med South Central Ambulance nu bekräftat i kontrakt

17-09-13|

Kontraktet avseende förlängningsperioden 2018-2019 rörande Ortivus system MobiMed Smart Journal och därtill hörande tjänster till South Central Ambulance Service Trust, Bicester, Storbritannien, har nu undertecknats av båda parter och är därigenom legalt giltigt. Avtalet omfattar systemlicenser, hårdvara, drift av datacentralen, vidareutveckling av lösningen samt service- och supporttjänster. Genom kontraktsförlängningen ges kunden också en option att nyttja [...]

Ortivus AB:s (publ) ökning av aktiekapital under augusti 2017

17-08-31|

Ortivus AB:s (publ) (”Ortivus”) ökning av aktiekapital under augusti 2017Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under augusti månad ökat från 21 558 006 SEK till 21 801 347 SEK. Det är en ökning med 243 341 SEK fördelat på 17 184 stycken nya A-aktier och 330 [...]

Delårsrapport januari – juni 2017

17-08-22|

Övertecknad nyemission tillförde 22 MSEK APRIL - JUNI 2017 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 13,8 (15,5) MSEK. EBITDA uppgick till -1,8 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-2,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-3,2) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,15) SEK. JANUARI - JUNI 2017 [...]

Västra Götalandsregionen förlänger avtalet för IT-stöd i hjärtsjukvården

17-07-20|

Västra Götalandsregionen har valt att förlänga kontraktet med Ortivus gällande IT-stöd för regionens hjärtsjukvård. Systemet ”Mequal” är ett beslutstödssystem för diagnos och behandling av hjärtpatienter och licensen omfattar användning på regionens samtliga hjärtkliniker. Förlängningen gäller perioden 1/7-2017 till och med 30/6-2019 och uppgår till ca 4,0 MSEK per år inklusive avtalsenlig indexjustering. Totalt ordervärde uppskattas till [...]

Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handelav nyemitterade aktier

17-07-18|

Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 554 227 nya A-aktier och 9 827 366 nya B-aktier som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Nyemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets [...]