About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 359 blog entries.

Ortivus has been selected for a £2.7 million contract for Prehospital Care by The Northern Ireland Ambulance Service

19-03-22|

Ortivus and the Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) have reached an agreement for Ortivus to deliver its prehospital MobiMed system to Northern Ireland's emergency services. The agreement includes the delivery of software, hardware and support for the MobiMed system by Ortivus and applies to the entire Northern Ireland ambulance service which handles 17,000 patients [...]

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)

19-03-21|

Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår: -        att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, -        omval av Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard, -        nyval av Anders Paulsson och Sara Lei efter Nils Bernhard och Konstantin Papaxanthis som undanbett sig [...]

Ortivus årsredovisning 2018 tillgänglig

19-03-20|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.com För ytterligare information, var vänlig [...]

Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen

19-03-18|

Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som beslutades av Ortivus styrelse och godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019, avslutades den 12 mars 2019. Totalt har 2 509 285 st B aktier, motsvarande cirka 44,3 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 250 [...]

Ortivus AB förstärker företagsledningen

19-03-04|

Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in som ny tillförordnad försäljningschef, respektive tillförordnad produktledare för bolaget. Reidar Gårdebeck har utsetts till ny tillförordnad försäljningschef, och Per-Ola Andersson till tillförordnad produktledningsansvarig. Båda kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp tillsammans med befintlig ledningsgrupp. Som tidigare meddelats har Ortivus styrelse tecknat [...]

Ortivus AB strengthens the management team

19-03-04|

PRESS RELEASE Danderyd, March 4th, 2019 Ortivus AB strengthens the management team Ortivus AB has appointed two persons from Spark Group as interim Sales and Marketing Manager and Product Manager. Reidar Gårdebäck is assigned as interim Sales and Marketing Manager, and Per-Ola Andersson is assigned as interim Product Manager. Both will be part of the management [...]

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore – komplettering

19-02-27|

Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård. ST Electronics är en global teknik-, försvars- och ingenjörskoncern med specialisering inom rymd-, elektronik-, marksystem och marina sektorer. ”Förhandlingarna sker med en kund som vi fört diskussioner med under en längre tid. Kunden har nu slutligen fått [...]

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore

19-02-26|

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård. ”Förhandlingarna sker med en kund som vi fört diskussioner med under en längre tid. Kunden har nu slutligen fått mandat från berörda myndigheter att gå vidare i inköpsprocessen. Det går i dagsläget inte att specificera ordervärdet men förhandlingarna rör [...]

Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission. Informationsbroschyren finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se

19-02-25|

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Informationsbroschyren avseende företrädesemissionen finns nu tillgänglig hos emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se och bolagets hemsida www.ortivus.se tillsammans med Anmälningssedel och Villkor och anvisningar. Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 5 662 687 st B-aktier. Rätten att delta [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 18 februari 2019

19-02-18|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman. Godkännande av styrelsens beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt [...]