About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 311 blog entries.

Ortivus inleder nu kontraktsförhandlingar med trusterna i södra England

13-07-24|

Som framgått av pressmeddelande den 10 juni beslutade National Health Service att utnämna Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal till cirka 1800 ambulanser i södra England. Beslutet blev överklagat och Ortivus informerade om detta den 26 juni. Nu har emellertid NHS meddelat att det inte längre föreligger något hinder för att inleda kontraktsförhandlingar med Ortivus. "Vi [...]

Delårsrapport januari – juni 2013

13-07-12|

ANDRA KVARTALET 2013 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,8 (20,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT upp gick till -3,0 (3,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (3,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (0,2) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (0,16) Ortivus vinner upphandling om [...]

Ortivus tilldelningsbeslut avseende OJEU 2012/S 244-401705 överklagat

13-06-26|

Med hänvisning till tidigare information om att Ortivus AB fått ett tilldelningsbeslut avseende National Health Service (NHS) i UK upphandling med referensnummer OJEU 2012/S 244-401705, har Ortivus nu informerats om att beslutet överklagats och att kontraktsförhandlingar därför inte kan inledas enligt plan. NHS utreder de legala aspekterna av överklagandet och Ortivus lämnar ny information så snart [...]

Ortivus utvald leverantör i OJEU 2012/S 244-401705

13-06-18|

Som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 juni, har Ortivus blivit utnämnd som leverantör i en europeisk offentlig upphandling. Den är publicerad i Official Journal of the European Union med referensnumret 2012/S 244-401705. Efter tilldelning i varje offentlig upphandling inträder en ”tyst period”, med möjlighet att överklaga beslutet. Den tysta perioden fortgår fortfarande och [...]

Ortivus utvald leverantör av elektronisk patientjournal

13-06-10|

Ortivus har i en stor europeisk offentlig upphandling, omfattande flera ambulansverksamheter, blivit utnämnd som leverantör av elektronisk patientjournal. Affären har ett signifikant värde med betydande positiv effekt på Ortivus verksamhet. Mer detaljerad information kan inte lämnas i dagsläget med hänsyn till den tysta period som råder. I mitten på juni kommer Ortivus publicera ett pressmeddelande med [...]

Delårsrapport januari – mars 2013

13-04-30|

FÖRSTA KVARTALET 2013 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 10,0 (8,7) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,8 (-3,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (-0,9) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,15) VD har ordet Ortivus fortsätter [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 19 april 2013

13-04-19|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till [...]

Nytt datum för Ortivus kvartalsrapport Q1 2013

13-03-27|

Ortivus AB meddelar härmed att kvartalsrapporten för Q1 2013 kommer att publiceras den 30 april 2013 istället för som tidigare meddelat den 19 april 2013.           För ytterligare information, var vänlig kontakta: Carl Ekvall, vd, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00, Jeanette Elm, CFO, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00 eller se [...]

KALLELSE  till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 19 april 2013

13-03-19|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 april 2013 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -    dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

13-03-13|

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra stycken ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB - Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Valberedningens övriga förslag och mer detaljerade motivering presenteras i kallelsen till årsstämman.            För ytterligare information kontakta:Crister Stjernfelt styrelseordförande Ortivus AB, [...]