About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 319 blog entries.

Landstinget i Dalarna uppgraderar till MobiMed Smart

14-01-30|

Landstinget i Dalarna har lagt en beställning på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 37 ambulanser och har ett värde på ca 3 MSEK. Tidigare under hösten valde även Jämtlands Läns Landsting att uppgradera sina 25 ambulanser från MobiMed 3.0 till MobiMed [...]

Ortivus VD köper aktier i bolaget

14-01-13|

Carl Ekvall har 2014-01-09 köpt 150.000 Ortivus B av Ponderus Invest AB till ett lösenpris av 2,60 kronor per aktie, enligt optionsavtal med teckningstid 2014-01-01 till 2014-12-31. För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012, www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna [...]

Ortivus har ingått leveransavtal med två truster i södra England till ett värde av drygt 100 MSEK

13-12-20|

National Health Service i UK utnämnde i juni Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal för södra England. Efter utnämningen vidtog kontraktsarbete och nu har avtal slutits mellan Ortivus och två ambulanstruster, South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust samt South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust. Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en [...]

ORTIVUS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 UTSEDD

13-10-23|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2014 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2014. Valberedningen inför årsstämman 2014 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2013 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Delårsrapport januari – september 2013

13-10-18|

TREDJE KVARTALET 2013 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (18,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,4 (3,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (3,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (4,3) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,12 (0,18) PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2013 [...]

Ortivus förlänger lånelöfte med Ponderus Invest AB för att stärka likviditeten inför omfattande projekt i UK

13-09-30|

Som framgått av pressmeddelanden under sommaren fick Ortivus ett tilldelningsbeslut av National Health Service UK (NHS) avseende elektronisk patientjournal för ett stort antal ambulanser i södra England. Beslutet överklagades men NHS meddelade efter en kortare försening att inget hinder förelåg för fortsatta kontraktsförhandlingar med de tre truster som ursprungligen ingick i upphandlingen. En av de tre [...]

Kompletterande information till morgonens pressrelease om upphandlingen i UK

13-08-23|

Tidigare under dagen kommunicerades att en av de tre trusterna, South East Coast Ambulance Service, beslutat dra sig ur kontraktsförhandlingen av elektronisk patientjournal i UK. South East Coast Ambulance Service motsvarar ungefär 1/3 av de totalt ca 1800 ambulanser som ingår i upphandlingen, dvs. ca 600 ambulanser. För ytterligare information kontakta:Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel [...]

Trust drar sig ur kontraktsförhandlingen av elektronisk patientjournal i UK

13-08-23|

Som tidigare kommunicerats har National Health Service i UK utnämnt Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal till cirka 1800 ambulanser i södra England. Tilldelningen överklagades, men sedan slutet av juli har kontraktsförhandlingar pågått mellan Ortivus och de tre trusterna, efter att NHS meddelat att det inte längre förelåg något hinder för att påbörja kontraktsarbetet. Nu har [...]

Ortivus inleder nu kontraktsförhandlingar med trusterna i södra England

13-07-24|

Som framgått av pressmeddelande den 10 juni beslutade National Health Service att utnämna Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal till cirka 1800 ambulanser i södra England. Beslutet blev överklagat och Ortivus informerade om detta den 26 juni. Nu har emellertid NHS meddelat att det inte längre föreligger något hinder för att inleda kontraktsförhandlingar med Ortivus. "Vi [...]

Delårsrapport januari – juni 2013

13-07-12|

ANDRA KVARTALET 2013 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,8 (20,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT upp gick till -3,0 (3,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (3,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (0,2) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (0,16) Ortivus vinner upphandling om [...]