About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 311 blog entries.

Bokslutskommuniké januari – december 2013

14-02-07|

FJÄRDE KVARTALET 2013 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,2 (14,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -6,9 (-1,8) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (5,4) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,33 (0,09) I december undertecknades leveransavtal med [...]

Ökning av aktiekapital i Ortivus AB under januari 2014

14-01-31|

Till följd av utnyttjande av 55.000 st teckningsoptioner i Ortivus under december månad 2013 har Ortivus aktiekapital under januari månad 2014 ökat från 30.000.000 SEK till 30.079.678,63 SEK fördelat på 55.000 stycken nya B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 20.763.188, varav 1.108.055 utgör A-aktier och 19.654.733 utgör B aktier. Varje A- aktie [...]

Landstinget i Dalarna uppgraderar till MobiMed Smart

14-01-30|

Landstinget i Dalarna har lagt en beställning på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 37 ambulanser och har ett värde på ca 3 MSEK. Tidigare under hösten valde även Jämtlands Läns Landsting att uppgradera sina 25 ambulanser från MobiMed 3.0 till MobiMed [...]

Ortivus VD köper aktier i bolaget

14-01-13|

Carl Ekvall har 2014-01-09 köpt 150.000 Ortivus B av Ponderus Invest AB till ett lösenpris av 2,60 kronor per aktie, enligt optionsavtal med teckningstid 2014-01-01 till 2014-12-31. För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012, www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna [...]

Ortivus har ingått leveransavtal med två truster i södra England till ett värde av drygt 100 MSEK

13-12-20|

National Health Service i UK utnämnde i juni Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal för södra England. Efter utnämningen vidtog kontraktsarbete och nu har avtal slutits mellan Ortivus och två ambulanstruster, South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust samt South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust. Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en [...]

ORTIVUS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 UTSEDD

13-10-23|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2014 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2014. Valberedningen inför årsstämman 2014 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2013 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Delårsrapport januari – september 2013

13-10-18|

TREDJE KVARTALET 2013 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (18,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,4 (3,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (3,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (4,3) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,12 (0,18) PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2013 [...]

Ortivus förlänger lånelöfte med Ponderus Invest AB för att stärka likviditeten inför omfattande projekt i UK

13-09-30|

Som framgått av pressmeddelanden under sommaren fick Ortivus ett tilldelningsbeslut av National Health Service UK (NHS) avseende elektronisk patientjournal för ett stort antal ambulanser i södra England. Beslutet överklagades men NHS meddelade efter en kortare försening att inget hinder förelåg för fortsatta kontraktsförhandlingar med de tre truster som ursprungligen ingick i upphandlingen. En av de tre [...]

Kompletterande information till morgonens pressrelease om upphandlingen i UK

13-08-23|

Tidigare under dagen kommunicerades att en av de tre trusterna, South East Coast Ambulance Service, beslutat dra sig ur kontraktsförhandlingen av elektronisk patientjournal i UK. South East Coast Ambulance Service motsvarar ungefär 1/3 av de totalt ca 1800 ambulanser som ingår i upphandlingen, dvs. ca 600 ambulanser. För ytterligare information kontakta:Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel [...]

Trust drar sig ur kontraktsförhandlingen av elektronisk patientjournal i UK

13-08-23|

Som tidigare kommunicerats har National Health Service i UK utnämnt Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal till cirka 1800 ambulanser i södra England. Tilldelningen överklagades, men sedan slutet av juli har kontraktsförhandlingar pågått mellan Ortivus och de tre trusterna, efter att NHS meddelat att det inte längre förelåg något hinder för att påbörja kontraktsarbetet. Nu har [...]