About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 279 blog entries.

South West Ambulance Service Trust bekräftar förlängning av kontraktet

17-05-26|

South West Ambulance Service Trust, Exeter, Storbritannien, har bekräftat förlängning av kontraktet gällande Ortivus tjänster. Mer information gällande förlängningen framgår av pressmeddelandet per 31 mars 2017, då Ortivus erhöll en avsiktsförklaring från trusten.    Danderyd, 26 maj 2017 Ortivus AB (publ) För mer information, var vänlig kontakta: Staffan Eriksson, CEO, telefon: +46 70-339 59 36 Lars [...]

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter i beslutad nyemission är idag den 18 maj 2017

17-05-18|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor: Företrädesemissionen omfattar emission av högst 10 381 593 aktier varav högst 554 227 st nya A-aktier och högst 9 [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 12 maj 2017

17-05-12|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 12 maj 2017 extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman.   Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor:   Företrädesemissionen omfattarar emission [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017

17-04-28|

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017 Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 28 april 2017 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet [...]

Delårsrapport januari – mars 2017

17-04-28|

FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 16,0 (14,1) MSEK. EBITDA uppgick till 1,9 (-1,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. EBITDA uppgick till 1,9 (1,2) MSEK exklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-4,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet exklusive kostnader för omstrukturering uppgick till -2,1 (-1,8 ) MSEK. Resultatet efter skatt [...]

Valberednings förslag till ny styrelse

17-04-25|

Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall har meddelat att de ej står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall och Nils Bernhard samt nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund. Valberedningen föreslår att Erik Hedlund utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.

Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017

17-04-21|

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                                                                                         Danderyd 2017-04-21  Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017 Ortivus delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras 28 april 2017 kl 13.00. För ytterligare information kontakta: Lars Höst, CFO, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00  www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av [...]

Nytt datum med modifierat förslag till beslut om företrädesemission i Ortivus AB som ska förstärka bolagets egna kapital med ca 22,8 miljoner kronor

17-04-11|

Företrädesemission   Styrelsen föreslår att den kommande extra bolagstämman den 12 maj 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 593 aktier varav 554 227 st nya A-aktier och 9 827 366 st nya B-aktier. Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier A-aktier ger rätt att teckna en (1) A-aktie [...]

South Western Ambulance Service förlänger avtalet med Ortivus

17-03-31|

South Western Ambulance Service Foundation Trust har idag meddelat att de avser använda möjligheten att förlänga det befintliga avtalet med Ortivus som omfattar hårdvara, drift, vidareutveckling samt service och support kopplat till deras installation av MobiMed Smart Journal. Förlängningen avser perioden 2018-2019. Utöver det har trusten i ett intentionsbrev uttryckt önskemål om att få en option [...]

Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

17-03-29|

Företrädesemission   Styrelsen har föreslagit att den kommande årsstämman den 28 april 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 594 nya B-aktier. Teckningskursen är bestämd till 2,20 kronor per ny B-aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017. Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med [...]