About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 274 blog entries.

Valberednings förslag till ny styrelse

17-04-25|

Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall har meddelat att de ej står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall och Nils Bernhard samt nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund. Valberedningen föreslår att Erik Hedlund utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.

Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017

17-04-21|

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                                                                                         Danderyd 2017-04-21  Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017 Ortivus delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras 28 april 2017 kl 13.00. För ytterligare information kontakta: Lars Höst, CFO, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00  www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av [...]

Nytt datum med modifierat förslag till beslut om företrädesemission i Ortivus AB som ska förstärka bolagets egna kapital med ca 22,8 miljoner kronor

17-04-11|

Företrädesemission   Styrelsen föreslår att den kommande extra bolagstämman den 12 maj 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 593 aktier varav 554 227 st nya A-aktier och 9 827 366 st nya B-aktier. Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier A-aktier ger rätt att teckna en (1) A-aktie [...]

South Western Ambulance Service förlänger avtalet med Ortivus

17-03-31|

South Western Ambulance Service Foundation Trust har idag meddelat att de avser använda möjligheten att förlänga det befintliga avtalet med Ortivus som omfattar hårdvara, drift, vidareutveckling samt service och support kopplat till deras installation av MobiMed Smart Journal. Förlängningen avser perioden 2018-2019. Utöver det har trusten i ett intentionsbrev uttryckt önskemål om att få en option [...]

Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

17-03-29|

Företrädesemission   Styrelsen har föreslagit att den kommande årsstämman den 28 april 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 594 nya B-aktier. Teckningskursen är bestämd till 2,20 kronor per ny B-aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017. Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

17-03-29|

Årsstämma i Ortivus AB (publ), 556259-1205, äger rum i konferensrum Lyktan på Svärdvägen 21 i Danderyd fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen den 22 april 2017, och [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

17-03-28|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig [...]

Lars Höst ny CFO i Ortivus AB

17-02-28|

Formellt datum för tillträde är den 1:a april, 2017. Lars är civilekonom från Lunds Universitet och har närmast haft positionen som ekonomichef för D-Link AB. Därtill har han mångårig erfarenhet från liknande positioner inom svenskt näringsliv.      För ytterligare information kontakta: Staffan Eriksson, VD, Ortivus AB, tel +46 70 339 56 36        www.ortivus.com [...]

Delårsrapport januari – december 2016

17-02-10|

FJÄRDE KVARTALET 2016 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 22,9 (13,8) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 5,7 (3,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-1,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (-1,4) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,09) [...]

Region Örebro län väljer MobiMed Smart från Ortivus

17-02-03|

Region Örebro län har valt Ortivus lösning MobiMed Smart i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Efter sedvanlig överprövningsperiod, 10 dagar, kan avtal tecknas mellan Region Örebro län och Ortivus. Beställningen omfattar hårdvara och mjukvara för regionens 22 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år [...]