Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under april 2019

19-04-30|

Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier. Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 23 januari 2019 och som därefter godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019. Av företrädesemissionen registrerades 4.249.972 st nya B-aktier hos Bolagsverket unders mars 2019 och resterande 1.412.715 nya B-aktier registrerades [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019

19-04-03|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 16.00. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear [...]