Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under mars 2019

19-03-29|

Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23 januari 2019 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019, har 4.249.972 st B-aktier blivit registrerade hos Bolagsverket. Till följd härav har Ortivus aktiekapital ökat med 1.487.490,20 kronor till 12.388.163,55 kronor. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår [...]

Sista dag för handel i BTA I i Oritvus AB (publ)

19-03-26|

Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972 st B-aktier blivit registrerade hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Ortivus AB:s BTA I (betalda tecknade aktier) är den 28 mars 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 1 april 2019 och de nya B-aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares [...]

Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland

19-03-22|

Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed journalsystem till Nordirlands akutsjukvård. Leveransen gäller mjukvara, hårdvara och support av systemet från Ortivus och gäller hela Nordirlands ambulansverksamhet som hanterar 17 000 patienter per månad och har cirka 300 fordon. Leveransen omfattar installation och service & support och ordervärdet [...]

Ortivus has been selected for a £2.7 million contract for Prehospital Care by The Northern Ireland Ambulance Service

19-03-22|

Ortivus and the Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) have reached an agreement for Ortivus to deliver its prehospital MobiMed system to Northern Ireland's emergency services. The agreement includes the delivery of software, hardware and support for the MobiMed system by Ortivus and applies to the entire Northern Ireland ambulance service which handles 17,000 patients [...]

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)

19-03-21|

Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår: -        att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, -        omval av Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard, -        nyval av Anders Paulsson och Sara Lei efter Nils Bernhard och Konstantin Papaxanthis som undanbett sig [...]

Ortivus årsredovisning 2018 tillgänglig

19-03-20|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.com För ytterligare information, var vänlig [...]

Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen

19-03-18|

Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som beslutades av Ortivus styrelse och godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019, avslutades den 12 mars 2019. Totalt har 2 509 285 st B aktier, motsvarande cirka 44,3 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 250 [...]

Ortivus AB förstärker företagsledningen

19-03-04|

Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in som ny tillförordnad försäljningschef, respektive tillförordnad produktledare för bolaget. Reidar Gårdebeck har utsetts till ny tillförordnad försäljningschef, och Per-Ola Andersson till tillförordnad produktledningsansvarig. Båda kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp tillsammans med befintlig ledningsgrupp. Som tidigare meddelats har Ortivus styrelse tecknat [...]

Ortivus AB strengthens the management team

19-03-04|

PRESS RELEASE Danderyd, March 4th, 2019 Ortivus AB strengthens the management team Ortivus AB has appointed two persons from Spark Group as interim Sales and Marketing Manager and Product Manager. Reidar Gårdebäck is assigned as interim Sales and Marketing Manager, and Per-Ola Andersson is assigned as interim Product Manager. Both will be part of the management [...]