Ortivus AB implements business acceleration with Spark Group

19-01-30|

Ortivus AB has signed an agreement with the consulting company Spark Group AB. According to the agreement, Spark Group will strengthen Ortivus’ organization with expertise covering business areas such as; Sales, Product Management and Operations.  Spark Group carried out a review of Ortivus' operations and products this past autumn, and made a comprehensive business analysis. Spark [...]

KALLELSE   till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 18 februari 2019

19-01-23|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari 2019 kl. 1000. Den extra bolagsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av [...]

Ortivus AB förstärker eget kapital med en fullt säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor

19-01-23|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör [...]