Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – september 2018

18-11-22|

Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien  JULI – SEPTEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (11,8) MSEK. EBITDA uppgick till 0,5 (-1,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK, inkl. 1,0 MSEK i engångskostnad. Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-3,8) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

18-11-21|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019 års årsstämma som kommer att avhållas den 6 maj 2019. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: - Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB - Peter Seligson, utsedd av [...]