Viktiga datum för Ortivus

18-10-24|

Ortivus kalender för kommande rapporter är: Kvartal 3, 2018 – 22 november kl 08.30 Bokslutskommuniké 2018 – 13 februari kl 08.30 Kvartal 1, 2019 – 3 maj kl 08.30 Ortivus årsstämman går av stapeln den 6 maj 2019 i Danderyd. För aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman skall ärendet skickas till info@ortivus.com senast [...]