Ortivus får order från South Western Ambulance Service Trust gällande ny utrustning

18-08-30|

South Western Ambulance Service Trust utökar sin flotta med 63 nya ambulanser, och har beställt ny utrustning gällande Ortivus elektroniska patientjournal, MobiMed. Ortivus kommer att leverera patientjournal installerad på Getac RX10 Extreme plattform, för användning i deras existerande system. De nya enheterna kommer att införlivas i det befintliga avtalet för Managed Service mellan Ortivus och South [...]

Spain, Valladolid

18-08-29|

The days of 1, 2 and 3 of October, Ortivus will proudly participate in the Sanitary Emergency Transport Congress in Valladolid Spain. The event will take place in the Hotel AC Palacio de Santa Ana, in Valladolid 2 hours from Madrid. The fifth edition will be organised by the Emergency Service in Castilla y Leon, National Federation [...]

The Board of Ortivus AB to dismiss CEO Staffan Eriksson

18-08-27|

Danderyd, August 27, 2018 The Board of Ortivus AB to dismiss CEO Staffan Eriksson At the Board meeting on August 27, the Board of Ortivus AB has decided to dismiss the Chief Executive Officer Staffan Eriksson from his assignment, effective immediately. The Chief Financial Officer of the company, Lars Höst, has at the same time [...]

Ortivus AB:s styrelse entledigar vd Staffan Eriksson

18-08-27|

Styrelsen för Ortivus AB har vid styrelsemöte den 27 augusti beslutat att omgående entlediga bolagets verkställande direktör Staffan Eriksson. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Lars Höst till tillförordnad verkställande direktör för Ortivus AB. Staffan Eriksson har på ett på många sätt förtjänstfullt sätt lett Ortivus under knappt två års tid. Styrelsen ser emellertid att Ortivus under de [...]

Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – juni 2018

18-08-27|

MobiMed viktig plattform för prisbelönad primärvårdsmodell i Borgholm APRIL – JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK. EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,13) SEK. Nedsättning av [...]